Finalno znižanje: do -50%* na zimske izdelke

Finalno znižanje: do -50%*

               
Finalno znižanje
do -50 %

Odkrij znižane izdelke do -50 % v zimskem znižanju.

Pomoč Uporabnikom

Spletna trgovina s.Oliver – opozorilo za varstvo podatkov

Nastavitve zasebnosti


V Nastavitvah zasebnosti si lahko ogledate, katere storitve uporabljamo, in se kadar koli tudi z naknadnimi spremembami nastavitev sami odločite, ali in v kolikšni meri želite z njimi soglašati.Obdelava poteka na osnovi vaše privolitve v skladu s črko a 1. odstavka 6. člena po potrebi točka a 1. stavka 1. odstavka 49. člena EU GDPR.
Informacije o varstvu podatkov


Dobrodošli v naši spletni trgovini! Veselimo se, ker se zanimate za naše podjetje. Zelo nam je pomembno varstvo vaših osebnih podatkov. Vaše podatke obdelujemo v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, zlasti v skladu z Uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (EU GDPR) in podzakonskimi akti, ki veljajo za naše podjetje.


Naše informacije o varstvu podatkov vam pojasnjujejo, katere osebne podatke o vas zbiramo na naši spletni strani, za kaj jih uporabljamo, kdaj jih izbrišemo in s katerimi varnostnimi ukrepi so vaši podatki čim bolj zaščiteni. Poleg tega vas obveščamo o vsakokratni pravni osnovi, ki nam dopušča ustrezno obdelavo podatkov. Poleg tega vas bomo obvestili tudi o zakonsko določenih pravicah v zvezi z obdelavo teh podatkov. Da vam omogočimo čim večjo transparentnost naše obdelave podatkov, v nadaljevanju navajamo splošno veljavne informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, nato pa podrobnejše informacije o naslednjih temah:

Osebni podatki so tiste informacije, ki omogočajo identifikacijo fizične osebe. Sem sodijo zlasti ime, datum rojstva, naslov, telefonska številka, e-poštni naslov in tudi vaš IP naslov.


Podatki so anonimni, če jih nikakor ni možno povezati z uporabnikom.


Odgovorni v smislu varstva podatkov je:


s.Oliver Sales GmbH & Co. KG
Ostring
D-97228 Rottendorf


Telefon: 059 – 18 18 77*


E-pošta: privacypolicy@soliver.com


*Cena dohodnih klicev se obračuna po veljavnem ceniku vašega operaterja

Zbiranje podatkov/osebni podatki


Osebne podatke zbiramo v skladu z zakonskimi določili. Vse osebne podatke, ki jih o vas dobimo prek spletne strani, bomo obdelovali samo za namene, ki so podrobneje navedeni v nadaljevanju. Navedeno se izvaja v sklopu omenjenih, zadevnih pravnih predpisov oz. samo z vašim soglasjem.


Kdaj je podatke dovoljeno obdelovati, določa zlasti 6. člen EU GDPR. Podjetje s.Oliver zbira osebne podatke, če

 • ima vaše soglasje (črka a 1. odstavka 6. člena oz. točka a 1. odstavka 1. člena EU GDPR),
 • so podatki potrebni za izpolnjevanje pogodbe/ukrepov pred sklenitvijo pogodbe (črka b 1. odstavka 6. člena EU GDPR),
 • so podatki potrebni za izpolnitev pravne obveznosti (črka c 1. odstavka 6. člena EU GDPR) ali
 • so podatki potrebni zaradi ohranjanja zakonitih interesov našega podjetja, razen kadar nad takimi interesi prevladajo vaši interesi, ki zahtevajo varstvo vaših osebnih podatkov (črka f 1. odstavka 6. člena EU GDPR). Prevladujoč zakoniti interes za obdelavo podatkov predvidevamo zlasti v naslednjih primerih:
  1. Ukrepi sledenja in uporabe piškotkov
   V naši spletni trgovini vam želimo omogočiti optimalno uporabniško izkušnjo in naše oglase prilagoditi vašim potrebam, zato sodelujemo s številnimi ponudniki storitev in tehnologije ter pri tem uporabljamo piškotke in metode sledenja. Pri tem se, kolikor je mogoče, ravnamo po našem zakonitem interesu obdelave podatkov; v večini primerov v naprej pridobimo vaše soglasje (črka a 1. odstavka 6. člena oz. točka a 1. stavka 1. odstavka 49. člena EU GDPR), ki ga lahko seveda prek spremembe nastavitev zasebnosti kadar koli prekličete. Podrobnejše informacije najdete pod rubriko »Ukrepi sledenja in uporabe piškotkov«.

  1. Preprečevanje goljufij in zmanjšanje izpadov plačil
   Za zmanjšanje tveganj izpada plačil se v sklopu postopka naročila izvede preveritev bonitete, ki je osnova za izbiro prikazanih možnosti plačila. Pozneje vsa posredovana naročila, ki so ocenjena kot možna goljufija, preveri sodelavec in sproži ustrezne ukrepe za preprečitev goljufije. – Nadaljnje informacije boste našli v rubriki: »Plačilni sistemi/preverjanje bonitete/preprečevanje goljufij«.

  1. Zagotavljanje varnosti naših sistemov/ugotavljanje motenj
   Zaradi tehnične varnosti, zlasti za namene zaščite pred poskusi napadov na naš spletni strežnik, shranjujemo podatke v skladu s črko f 1. odstavka 6. člena EU GDPR. Pri tem se ne vzpostavi povezava s posameznim uporabnikom. Zlasti zbiramo naslednje podatke: uporabljen spletni strežnik in uporabljen operacijski sistem/ime ponudnika internetnih storitev/podatki o spletni strani, s katere nas obiščete/podatki o spletnih straneh/ki jih odprete pri nas, datum in ura obiska/ime zahtevane datoteke/ali je bila datoteka npr. prenesena/prenesena količina podatkov/IP naslov, ki ga je dodelil vaš ponudnik internetnih storitev. Zbrane osebne podatke seveda obravnavamo zaupno.Obdobje hrambe oz. merila za določitev obdobja


Podjetje s.Oliver Sales GmbH & Co. KG obdeluje in hrani vaše osebne podatke samo toliko časa, kot je to potrebno za dosego vsakokratnega namena obdelave ali dokler je to predpisano z zakonsko določenim rokom hrambe (zlasti z vidika gospodarskega in davčnega prava). Ko bo namen dosežen oz. ko bo potekel obvezni rok hrambe, se bodo ustrezni podatki samodejno izbrisali.
Posredovanje podatkov


V določenih primerih je potrebno obdelane osebne podatke v sklopu obdelave podatkov posredovati tretjim osebam. V zvezi s tem obstajajo različna prejemna mesta in kategorije prejemnikov.


Interne službe

Vaše osebne podatke po potrebi posredujemo znotraj skupine s.Oliver (s.Oliver Sales GmbH & Co. KG). Seveda izpolnjujemo s tem povezane pravne okvirne pogoje in zagotavljamo, da je obdelava vaših podatkov v skladu s predpisi. Dostop do vaših osebnih podatkov imajo izključno pooblaščeni sodelavci, ki dostop do podatkov potrebujejo zaradi svojega dela, kot npr. za izpolnitev vašega naročila ali za vzpostavitev stika pri povratnih vprašanjih.


Eksterna mesta

Osebni podatki se ob upoštevanju pravnih zahtev posredujejo naslednjim kategorijam uporabnikov:

 • izvajalcem storitev v sklopu izvedbe naročila
 • ponudnikom storitev pošiljanja, dobaviteljem, ponudnikom plačilnih storitev,
 • podjetjem, ki preverjajo boniteto,
 • podjetjem, ki opravljajo marketinške storitve,
 • ponudnikom storitev v sklopu komunikacijskih sistemov,
 • državnim organom in ustanovam, če je to zahtevano oz. potrebno.


Varen prenos vaših podatkov


Za čim boljšo zaščito shranjenih podatkov proti naključnim ali namernim manipulacijam, izgubi, uničenju ali dostopu neupravičenih oseb, izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe. Nivoje varnosti ves čas preverjamo v sodelovanju z varnostnimi strokovnjaki in jih prilagajamo novim varnostnim standardom.


Varnost vaših podatkov nam je seveda pomembna tudi med prenosom znotraj skupine s.Oliver ali pri prenosu našim partnerjem/tretjim osebam – temu primerno izbiramo varne postopke za prenos:


prenos podatkov poteka načeloma prek šifriranih povezav. Pri tem v skladu s stanjem tehnologije uporabljamo ustrezne protokole, kot npr. TLS 1.2 s PFS.


Izmenjava podatkov na našo spletno stran in z naše spletne strani zato poteka izključno v šifrirani obliki. Protokol za prenos, ki ga nudimo za naše spletne strani, je HTTPS z uporabo aktualnih protokolov za šifriranje.
Povezave do drugih ponudnikov


Naša spletna stran vsebuje tudi povezave na spletne strani drugih podjetij, kar je tudi jasno razvidno. Če so na spletni strani povezave do drugih ponudnikov, navajamo, da na njihovo vsebino nimamo vpliva. Zato za te vsebine tudi ne moremo prevzeti jamstva in odgovornosti. Za vsebine teh strani je vedno odgovoren vsakokratni ponudnik ali upravljavec strani. Povezane strani so bile v trenutku nastanka povezave preverjene glede morebitnih kršitev zakonov in vidnih nezakonitosti. V trenutku vzpostavitve povezave, ni bilo razvidnih nezakonitih vsebin. Trajno izvajanje vsebinskega preverjanja povezanih strani brez konkretnih indikacij za kršitev zakonodaje pa ni sprejemljivo. Če se odkrije, da gre za kršitev zakonodaje, se takšne povezave nemudoma odstranijo.
Pravice posameznikov


V nadaljevanju vas obveščamo o pravicah, ki vam kot posamezniku brezplačno pripadajo.

 • Informacije: Z veseljem vas obvestimo o tem, ali so pri nas shranjeni in se obdelujejo vaši osebni podatki ter vam posredujemo, kateri.
 • Popravek: Če so pri nas shranjeni napačni osebni podatki, jih bomo seveda z veseljem popravili.
 • Omejitev: Obdelavo vaših osebnih podatkov lahko omejite pod določenimi pravnimi pogoji. Na primer, če oporekate pravilnosti podatkov, ki so nam na voljo.
 • Izbris: če je iz pravnih razlogov mogoče, vaše osebne podatke, ne glede na naše upravljanje izbrisov, na vašo individualno željo z veseljem izbrišemo.
 • Ugovor: Postopkom obdelave, ki jih izvajamo v zvezi z osebnimi podatki, ki temeljijo na presoji interesov, lahko ugovarjate z navedbo posebnih razlogov.
 • Preklic: Če smo prejeli vaše soglasje za obdelavo podatkov, ga lahko seveda brez navedbe razlogov kadarkoli prekličete z veljavnostjo za vnaprej.
 • Prenosljivost podatkov: Z veseljem vam ali tretji osebi, ki jo navedete, zagotovimo osebne podatke, ki se nanašajo na vas, in ki smo jih prejeli v sklopu sklenitve pogodbe ali soglasja in temeljijo na avtomatiziranem postopku obdelave podatkov, v splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

Svoje pravice kot posameznik lahko kadar koli uveljavljate z uporabo možnosti za stik ali se v zvezi z varstvom podatkov pogovorite z nami. Naša organizacija za varstvo podatkov vam je z veseljem na voljo na naslovu privacypolicy@soliver.com.
Pravice do pritožbe pri nadzornem organu


Kadar koli se lahko obrnete na za vas veljaven nadzorni organ. Kot druga možnost vam je po želji na voljo tudi naš nadzorni organ, in sicer:


Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Postfach [poštni predal] 606
91511 Ansbach
Nemčija


Dodatna vprašanja

Kadar koli se lahko zaupno obrnete na našo organizacijo za varstvo podatkov na naslov privacypolicy@soliver.com
Ukrepi sledenja in uporabe piškotkov


Kot smo navedli uvodoma, vam želimo v naši spletni trgovini ponuditi najboljšo uporabniško izkušnjo in naše oglase prilagoditi vašim potrebam. Zato sodelujemo s številnimi ponudniki storitev in tehnologije ter pri tem uporabljamo piškotke in metode sledenja. Izčrpne informacije najdete v nadaljevanju:


Orodje za spletno analizo Econda

Da lahko oblikujemo in optimiziramo to spletno stran po vaši meri, z rešitvami in tehnologijami podjetja econda GmbH, Zimmerstraße 6, 76137 Karlsruhe (www.econda.de) anonimiziramo naslednje podatke:

 • informacije v zvezi z uporabljano napravo (npr. operacijski sistem, brskalnik, ločljivost zaslona, nastavljen jezik;
 • informacije v zvezi z ogledanimi stranmi v času obiska spletne strani (npr. strani s podrobnostmi kategorij ali izdelka);
 • informacije v okviru postopka naročanja (npr. številka naročila, spol, datum rojstva, način dobave in plačila, področje z naslovom);
 • informacije o podatkih dostopa (npr. nastavitev prek spletnih novic, poslanih prek e-pošte, druge spletne strani ali spletni oglaševalski ukrepi).

Obseg shranjenih in obdelanih podatkov je omejen zgolj na izvedbo statističnega vrednotenja z orodjem econda Analytics. Zato uporabljamo piškotke, ki omogočajo vnovično prepoznavanje spletnega brskalnika. Takoj ob prejemu do nerazpoznavnosti spremenimo vaš IP naslov, tako da uporabniškim profilom ni mogoče dodeliti IP naslovov.


Zbiranje podatkov in uporaba orodja je iz tehničnega vidika nujna za neprekinjeno optimizacijo funkcij in prikaza naše spletne strani na različnih napravah, operacijskih sistemih in brskalnikih ter zato, da našo ponudbo oblikujemo tako, da bo za vas, kot uporabnika, zanimiva. Pri tem se ravnamo po našem zakonitem interesu, v skladu s črko f 1. odstavka 6. člena EU GDPR. Zbrani podatki se shranijo za obdobje petih let, ne pride do prenosa v tretje države.


Tukaj lahko prekličete obdelavo podatkov.


Storitve Google Analytics (črka a 1. odstavka 6. člena EU GDPR / črka f 1. odstavka 6. člena EU GDPR)

Ta spletna stran uporablja storitev Google Analytics, ki je storitev za spletne analize podjetja Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (»Google«), na podlagi tvojega dovoljenja. Google Analytics uporablja tako imenovane »piškotke«. Gre za majhne tekstovne datoteke, ki se shranijo na tvoji končni napravi in omogočajo analizo tvoje uporabe spletne strani. Informacije, ki se shranjujejo na tak način, se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA, in se tam shranijo. Če je aktivirana anonimizacija IP-naslova, Google skrajša tvoj IP-naslov. Google izvaja vrednotenje brez skrajšanja le v redkih primerih.


Po naročilu upravitelja te spletne strani bo Google te informacije uporabil za analizo tvoje uporabe te spletne strani, pripravo poročila o spletnih aktivnostih in izvedbo drugih storitev, povezanih z uporabo spletne strani in interneta. IP naslov, ki ga vaš brskalnik pošlje v okviru storitve Google Analytics, ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki. Osebni podatki uporabnikov bodo po 26 mesecih izbrisani ali anonimizirani. Kadar koli imate pravico, da svoje soglasje z veljavnostjo za prihodnost prekličete. Če želiš uveljaviti svojo pravico do preklica, te prosimo, da to storitev izklopiš z »orodjem za soglasje za uporabo piškotkov«, ki je na voljo na spletni strani. Z Googlom smo za uporabo storitve Google Analytics sklenili pogodbo za obdelavo naročil, s katero je Google zavezan, ščititi podatke naših obiskovalcev strani in da jih ne posreduje tretjim osebam.


Ta storitev lahko pridobljene podatke posreduje drugi državi. Prosimo te, da upoštevaš, da lahko ta storitev prenaša podatke izven Evropske Unije in Evropskega gospodarskega prostora in v državo, ki ne zagotavlja ustreznega nivoja zaščite podatkov. Če se bodo podatki prenesli v ZDA, obstaja nevarnost, da bodo tvoje podatke obdelovali organi ZDA za namene kontrole in nadzora, ne da bi pri tem imeli možnosti do pravnega pouka. Vendar pa sprejemamo mogoče ukrepe in ukrepe, ki so potrebni za zaščito podatkov v skladu s 44. členom in nadaljnjimi EU GDPR, da dosežemo nivo zaščite podatkov v tretji državi.


Dodatne opombe v zvezi s storitvijo Google Analytics najdeš tukaj: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de


Uporabo klasične storitve Google Analytics zavrneš tako, da na naši pasici za soglasje za uporabo piškotkov zavrneš uporabo piškotkov , in tvoji zgoraj navedeni osebni podatki se ne bodo evidentirali. To pomeni, da npr. pri ponovnem obisku naše spletne strani ne boš ponovno prepoznan. Ustvari se le en ID-seje, ki se obnovi pri vsakem obisku. Da bi se kljub temu lahko ustvarilo statistično vrednotenje naše spletne strani, se pri tej začasni identifikaciji seje povežejo tvoja starost, spol, država, skrajšana poštna številka (97XXX) in ID transakcije. Trenutno poteka evidentiranje IP-naslova, ki pa ga Google skrajša. Google izvaja vrednotenje brez skrajšanja le v redkih primerih.


Pri teh analizah, ki so v celoti statistične narave, se opiramo na naš zakoniti interes v skladu s črko f 1. odstavka 6. člena EU GDPR. Beleženje svojih podatkov z Google Analytics lahko preprečiš s klikom na spodnjo povezavo. Prikaže se piškotek za zavrnitev sodelovanja (Opt-Out-Cookie), ki preprečuje prihodnje beleženje tvojih podatkov ob obisku te spletne strani: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Google Tag Manager (črka f 1. odstavka 6 člena EU GDPR)

Ta spletna stran uporablja Google Tag Manager, storitev spletne aplikacije Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska. Služba omogoča, da se oznake spletnih strani uporabljajo na platformi. Samo orodje za upravljanje oznak, ki implementira oznake, je domena brez piškotkov. To pomeni: da se načeloma ne uporabljajo piškotki in ne zajemajo osebni podatki. Google Tag Manager pa sproži druge oznake, ki po potrebi spet zajemajo podatke. Vendar pa do njih ne dostopa. Če je bila na nivoju domene ali piškotkov opravljena deaktivacija, ostane slednja veljavna za vse sledilne oznake, ki so bile implemenitrane z aplikacijo Google Tag Manager


Več informacij o najdeš na: http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html


Usercentrics (črka c, f 1. odstavka 6. člena EU DS-GVO)

Za pridobitev in upravljanje tvojega soglasja uporabljamo platformo Usercentrics Consent Management. Upravlja jo podjetje Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München. Platforma Usercentrics Consent Management zbira informacije o napravah, brskalnikih, podatke opt-in in opt-out, datumu in času obiska, zahtevi po URL-jih in poti spletne strani prek JavaScripta. JavaScript omogoča podjetju Usercentrics GmbH obveščanje uporabnika o določenih oznakah in spletnih tehnologijah na naši spletni strani, prav tako pa tudi omogoča pridobitev soglasja, da lahko upravlja in shranjuje podatke uporabnika. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je črka c in f 1. stavka 1. odstavka 6. člena EU GDPR, saj smo zakonsko obvezani dokazati soglasje (v skladu s 1. odst. 7. člena EU GDPR). Cilj je poznavanje preferenc uporabnika in njihovo ustrezno izvajanje ter z zakonodajo usklajeno shranjevanje. Podatki bodo izbrisani takoj, ko za protokoliranje ne bodo več potrebni in temu ne bodo nasprotovala zakonsko določena obdobja hranjenja. Podatki o soglašanju (soglasje in preklic soglašanja) se hranijo tri leta. Po tem obdobju bodo podatki nemudoma izbrisani ali po povpraševanju posredovani na pristojno službo v obliki izvoženih podatkov. Uporabnik lahko izvajanje JavaScripta kadarkoli trajno onemogoči z ustreznimi nastavitvami v svojem brskalniku, kar bi izvajanje JavaScripta preprečilo tudi podjetju Usercentrics. Dodatne informacije v zvezi z zaščito podatkov pri podjetju Usercentrics lahko najdeš na: https://usercentrics.com/privacy-policy/


Iskalniki

Da boste našo spletno trgovino tudi v bodoče preprosto našli z vnosom merodajnih poizvedb v običajne iskalnike, uporabljamo sledilne ukrepe ponudnikov iskalnikov za optimizacijo naših oglasov. Za ugotavljanje merodajnosti oglasa se na primer evidentira, za katere kategorije se obiskovalec zanima v spletni trgovini in ali je bilo izvršeno naročilo. Ti podatki se pod psevdonimom posredujejo ponudnikom iskalnikov. Z vašim soglasjem po potrebi poteka posredovanje podatkov v tretjo državo zunaj Evropske unije (EU), ki ima po možnosti nižjo stopnjo varstva podatkov, kot je v EU (točka a 1. stavek 1. odstavka 49. člena EU GDPR).


Ponovno trženje in sledenje konverzijam Google AdWords

Naša spletna stran uporablja funkcije ponovnega trženja Google AdWords, s katerimi to spletno stran oglašujemo v rezultatih iskanja na Googlu in spletnih straneh tretjih oseb. Ponudnik je Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (»Google«). Zato Google v brskalniku vaše naprave namesti piškotek, ki z ID-jem piškotka pod psevdonimom in na osnovi strani, ki jih obiščete, omogoči oglaševanje, v skladu z vašimi interesi. Obdelava poteka na osnovi vaše privolitve v skladu s črko a 1. odstavka 6. člena EU GDPR. Prek spremembe nastavitev zasebnosti lahko slednje kadar koli prekličete. Prosimo, upoštevajte, da po potrebi poteka posredovanje podatkov v tretjo državo zunaj EU/EGP, ki ima po možnosti nižjo stopnjo varstva podatkov, kot je v EU (točka a 1. stavek 1. odstavka 49. člena EU GDPR)


Dodatna obdelava podatkov se izvaja le, če ste podjetju Google dali soglasje, da Google zgodovino vašega brskalnika na spletu in v aplikaciji poveže z vašim računom Google in se informacije iz vašega računa Google uporabljajo za individualizacijo oglasov, ki si jih ogledujete prek spleta. Če ste v tem primeru med obiskom strani v sklopu naše spletne strani prijavljeni v računu Google, uporablja Google vaše podatke skupaj s podatki Google Analytics za sestavljanje in opredeljevanje seznamov ciljnih skupin za ponovno trženje, neodvisno od naprave. Zato Google vaše osebne podatke začasno poveže s podatki Google Analytics, da oblikuje ciljne skupine.


Ta spletna stran uporablja spletni oglaševalski program »Google AdWords« in v sklopu Google AdWords sledenje konverzijam podjetja Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (»Google«). Ponudbo Google Adwords uporabljamo, da z oglaševalskimi sredstvi (tako imenovanimi Google Adwords) na zunanjih spletnih straneh opozarjamo na naše privlačne ponudbe. Glede na podatke o oglaševalskih kampanjah lahko ugotovimo, kako uspešni so posamezni oglaševalski ukrepi. S tem zasledujemo interes prikazovanja oglasov, ki so zanimivi za vas, našo spletno stran oblikujemo tako, da bo za vas bolj zanimiva, in si omogočimo pošten izračun oglaševalskih stroškov.


Piškotek za sledenje konverzijam se namesti, ko uporabnik klikne na oglas AdWords, ki ga je objavil Google. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se odložijo na vaš računalniški sistem. Ti piškotki praviloma po 30 dneh niso več veljavni in niso namenjeni osebni identifikaciji. Če uporabnik obiskuje določene strani na tej spletni strani, piškotek pa še ni potekel, lahko Google in mi ugotovimo, da je uporabnik kliknil na oglas in je bil preusmerjen na to stran. Vsaka stranka Google AdWords prejme drugačen piškotek. Piškotkom zato ni mogoče slediti prek spletnih strani strank AdWords. Informacije, pridobljene s piškotki konverzije, se uporabljajo za statistično poročanje o konverzijah za stranke AdWords, ki se odločijo za sledenje konverzijam. Stranke izvedo skupno število uporabnikov, ki so kliknili na njihov oglas, in so bili preusmerjeni na stran, opremljeno z oznako za sledenje konverzijam. Ne vsebujejo pa informacij, s katerimi bi lahko uporabnika osebno identificirali.


Shranjevanje piškotkov za določanje oglasov Google lahko trajno deaktivirate pod naslednjo povezavo: https://adssettings.google.com.


Po želji se lahko o nameščanju piškotkov pozanimate tudi pri Digital Advertising Alliance na spletnem naslovuwww.aboutads.info, kjer lahko tudi opravite tovrstne nastavitve. Ne nazadnje pa lahko svoj brskalnik nastavite tako, da ste o nameščanju piškotkov obveščani in se sproti odločate, ali jih boste sprejeli ali pa boste sprejem piškotkov za določene primere ali v celoti izključili. Če piškotkov ne sprejmete, to lahko omeji funkcionalnost naše spletne strani.


Google LLC lahko podatke, izhajajoče iz osebnih podatkov, po možnosti prenaša v ZDA. Prosimo, upoštevajte, da po potrebi poteka posredovanje podatkov v tretjo državo zunaj EU/EGP, ki ima po možnosti nižjo stopnjo varstva podatkov, kot je v EU (točka a 1. stavek 1. odstavka 49. člena EU GDPR)


Dodatne informacije in določila o varstvu podatkov v zvezi z oglaševanjem in Googlom, si lahko ogledate tukaj: http://www.google.com/policies/technologies/ads/.


Crealytics

»Uporabljamo storitev spletne analize Crealytics sledenje konverzijam, podjetja Crealytics GmbH, Salzufer 12, 10587 Berlin (v nadaljevanju »Crealytics«). V povezavi s tem uporabljamo piškotke in zbiramo podatke o tem, na kakšen način ste uporabili našo spletno stran. Podatki, vključno z naročilom in ID-jem kupca ter njihovimi skrajšanimi IP naslovi, se v namene obdelave na Crealytics posredujejo pod psevdonimom. Zlasti se pri tem ugotavlja, če ste na našo stran prišli s klikom na oglasno sporočilo Crealyticsa in če je slednje vodilo do želenega uspeha, ki smo ga določili mi (»Conversion«). Ti podatki se prenesejo na Crealyticsov strežnik v Nemčiji, kjer se tudi shranijo. Crealytics te informacije uporabi za generiranje analize in ocene uporabe naše spletne strani. Prav tako Crealytics te informacije po potrebi prenese tretjim osebam, če je slednje zakonsko predpisano.


Vaši podatki pri Crealytics ostanejo shranjeni za obdobje 9 mesecev. Po poteku tega roka se podatki izbrišejo in v uporabi ostanejo zgolj združene statistike.


Pri zbiranju podatkov se v skladu s črko a 1. odstavka 6. člena GDPR opiramo na vaše soglasje v zvezi z ustrezno obdelavo podatkov, ki ga lahko s spremembo nastavitev zasebnosti seveda tudi kadar koli prekličete. Ne pride do prenosa v tretje države.


Zaslon

Da vam lahko tudi na zunanjih spletnih straneh pokažemo merodajne reklamne pasice, sodelujemo s prikaznimi omrežji in ponudniki. Za optimizacijo oglasov uporabljamo piškotke in metode sledenja, ki zbirajo podatke o iskalnem vedenju, jih shranijo v piškotkih in pod psevdonimom posredujejo ponudnikom tehnologije. Z vašim soglasjem po potrebi poteka posredovanje podatkov v tretjo državo zunaj Evropske unije (EU), ki ima po možnosti nižjo stopnjo varstva podatkov, kot je v EU (točka a 1. stavek 1. odstavka 49. člena EU GDPR).


The Trade Desk

Ta spletna stran uporablja piškotke podjetja The Trade Desk, Inc. (Global HQ 42 N. Chestnut St Ventura, CA 93001 USA, EEA The UK Trade Desk Ltd. 10. nadstropje, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL Združeno Kraljestvo) za spremljanje in izboljšanje hitrosti ter razpoložljivosti naše spletne strani.


Podjetje The Trade Desk ponuja programsko opremo, ki je v industriji poznana pod imenom Demand Side Platform (»DSP« ali »platforma«). Podjetje TTD zagotavlja tehnologijo, ki je v pomoč pri upravljanju digitalnih oglaševalskih kampanj na mnogih kanalih, kot so spletne strani, aplikacije, avdio-naprave, pametne televizije in druge video naprave.


Zbirajo se naslednji podatki:


Podatki, ki jih zbira in obdeluje podjetje TTD:


Naslednje psevdonimne podatke:

 • edinstvene identifikatorje piškotkov in naprav,
 • identifikatorje oglaševanja za mobilne naprave,
 • naslove IP,
 • zgodovino brskanja po spletu iz oglaševalskih prikazov, ki jih vidimo,
 • informacije o zanimanjih, o katerih sklepamo glede na zgodovino brskanja,
 • informacije o zanimanjih, ki jih stranke in partnerji shranjujejo in/ali uporabljajo na platformi,
 • informacije o lokaciji,
 • vrsta, različica in nastavitve brskalnika ter naprave.

https://www.thetradedesk.com/general/privacy#privacy-full-privacy-policy


Piškotki se na vaši napravi nastavijo le, če jih sprejmete s pasico za piškotke, ki se pojavi, ko obiščete našo spletno stran. Poleg upravljanja vaših nastavitev piškotkov na pasici za piškotke, lahko piškotke tudi kadarkoli izbrišete. V tem primeru se informacije, ki jih piškotki vsebujejo, odstranijo iz vaše terminalne naprave. V primeru te storitve se podatki izbrišejo, ko obisk zaključite – ne shranijo se nobeni podatki. Če želite neposredno iti na našo možnost zavrnitve sodelovanja (opt out), prosimo obiščite stran http://www.adsrvr.org.


Običajno obdobje hrambe piškotkov podjetja TTD znaša eno leto od datuma, ko je vam bil prikazan zadnji oglas prek platforme podjetja TTD.


Obdelava temelji na vašem danem soglasju v skladu s črko a prvega odstavka 6. člena uredbe EU GDPR. Prosimo, upoštevajte, da po potrebi poteka posredovanje podatkov v tretjo državo zunaj EU/EGP, ki ima po možnosti nižjo stopnjo varstva podatkov, kot je v EU (točka a 1. stavek 1. odstavka 49. člena EU GDPR). Vaše soglasje lahko kadar koli umaknete pozneje prek naše pasice za piškotke. Če imate vprašanja, vas prosimo, da stopite z nami v stik prek naslednjega e-poštnega naslova: privacypolicy@soliver.com.


Portali – trenutno niso aktivni

Naše najzanimivejše ponudbe in najbolj priljubljene izdelke predstavljamo tudi zunaj spletne trgovine, zato da jih lahko bolje najdete na zunanjih portalih z izdelki. Za optimizacijo izbire izdelkov uporabljamo piškotke in metode sledenja, da na primer ugotovimo, kateri izdelki so posebej priljubljeni in ali je na osnovi oglasa izvršeno naročilo. Z vašim soglasjem po potrebi poteka posredovanje podatkov v tretjo državo zunaj Evropske unije (EU), ki ima po možnosti nižjo stopnjo varstva podatkov, kot je v EU (točka a 1. stavek 1. odstavka 49. člena EU GDPR).


Partnerstvo – trenutno niso aktivni

Da ne zamudite nobene zanimive akcije in lahko izkoristite programe popustov, sodelujemo s partnerskimi programi in uporabljamo njihove piškotke in metode sledenja. Pri partnerskih programih gre za partnerske mreže posameznih upravljavcev spletnih strani, kot so na primer portali z vrednostnimi boni, programi popustov in blogerji. S tehnologijami se ugotovi, ali so uporabljena oglaševalska sredstva partnerskih programov privedla do naročila, s čimer pridobite vi in partnerji. Z vašim soglasjem po potrebi poteka posredovanje podatkov v tretjo državo zunaj Evropske unije (EU), ki ima po možnosti nižjo stopnjo varstva podatkov, kot je v EU (točka a 1. stavek 1. odstavka 49. člena EU GDPR).


Ponovno ciljanje – trenutno niso aktivni

Da vam lahko pokažemo reklamne pasice z merodajnimi izdelki na spletnih straneh zunanjih ponudnikov, za katere ste se na primer že zanimali v naši spletni trgovini, vendar jih še niste kupili, sodelujemo s ponudniki ponovnega ciljanja. V ta namen se na naši spletni strani zbirajo dinamični podatki, npr. katere izdelke ste si ogledali ali položili v košarico. Ne bodite presenečeni: če se odločite proti evidentiranju podatkov za namen ponovnega ciljanja, se odpre novo okno, ki vas preusmeri na spletno stran našega ponudnika ponovnega ciljanja. Za zagotovitev, da se podatki v bodoče partnerju ne posredujejo več, sledite navodilom na strani in nato svoje podatke shranite, s čimer je postopek zaključen. Z vašim soglasjem po potrebi poteka posredovanje podatkov v tretjo državo zunaj Evropske unije (EU), ki ima po možnosti nižjo stopnjo varstva podatkov, kot je v EU (točka a 1. stavek 1. odstavka 49. člena EU GDPR).


Družbena omrežja

Da vam lahko na kanalih družbenih omrežij, ki jih pretežno uporabljate, pokažemo zanimive akcije in vašim zanimanjem prilagojene oglase, uporabljamo njihove piškotke in tehnologije sledenja. V ta namen se podatki pod psevdonimom posredujejo omrežjem, omrežja pa jih po potrebi združujejo z drugimi podatki. Z vašim soglasjem po potrebi poteka posredovanje podatkov v tretjo državo zunaj Evropske unije (EU), ki ima po možnosti nižjo stopnjo varstva podatkov, kot je v EU (točka a 1. stavek 1. odstavka 49. člena EU GDPR).


Vedenjsko ciljanje spletne strani Facebook (Orodje Pixel za sledenje aktivnosti obiskovalcev)

Ta spletna stran uporablja »Facebook-Pixel« podjetja Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ZDA (»Facebook«), oz. v primeru, da imate prebivališče v EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.


S tem orodjem je v primeru izrecnega soglasja možno sledenje vedenja uporabnikov, po tem ko so videli ali kliknili na oglas na Facebooku. Navedeni postopek je namenjen analiziranju učinkovitosti oglasov na Facebooku za statistične in tržne raziskave in lahko prispeva k optimizaciji prihodnjih oglaševalskih ukrepov. Zbrani podatki so za nas anonimni, torej nam ne nudijo možnosti sklepanja na identiteto uporabnikov. Vendar pa Facebook podatke shrani in obdela, tako da je možna povezava z vsakokratnim uporabniškim profilom in lahko podatke uporabi za lastne oglaševalske namene v skladu s Facebookovo smernico za uporabo podatkov (https://www.facebook.com/about/privacy/).


Facebooku in njegovim partnerjem lahko omogočite prikaz oglasov na Facebooku in izven njega. Zato se lahko na vašem računalniku shrani piškotek.


Spletna stran »Facebook Pixel« iz uporabe naše spletne strani poleg tega zbira tudi naslednje podatke: e-poštni naslov, spol, mesto, regija, poštna številka, država, ime in priimek, telefonska številka, datum rojstva. S tem Facebook prejme možnost, da vaše podatke dodeli določenemu profilu na Facebooku in tam prikazuje ustrezne oglaševalske vsebine.


Pri zbiranju podatkov se v skladu s črko a 1. odstavka 6. člena GDPR opiramo na vaše soglasje v zvezi z ustrezno obdelavo podatkov, ki ga lahko s spremembo nastavitev zasebnosti seveda tudi kadar koli prekličete. Ob preklicu soglasja vaši podatki v ta namen ne bodo več uporabljani in bodo izbrisani v kolikor ne obstajajo zakonsko določeni roki hrambe podatkov. Brez preklica je obdobje hrambe podatkov 180 dni. Po tem časovnem obdobju bodo podatki samodejno izbrisani.


Soglasje za uporabo orodja »Facebook-Pixel« smejo podeliti samo uporabniki, starejši od 13 let. Če ste mlajši, vas prosimo, da za dovoljenje prosite skrbnike. Z vašim soglasjem po potrebi poteka posredovanje podatkov v tretjo državo zunaj EU/EGP, ki ima po možnosti nižjo stopnjo varstva podatkov, kot je v EU (točka a 1. stavek 1. odstavka 49. člena EU GDPR).


Za izklop uporabe piškotkov na vašem računalniku lahko vaš spletni brskalnik nastavite tako, da se piškotki v bodoče ne morejo več shranjevati na vaš računalnik oz. da se že shranjeni piškotki izbrišejo. Izklop vseh piškotkov pa lahko povzroči, da se nekatere funkcije na naših spletnih straneh ne morejo več izvajati.


Uporabo piškotkov s strani tretjih ponudnikov kot je npr. Facebook lahko izklopite tudi na naslednji spletni strani Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/«


Specifične informacije v zvezi s Facebook-Pixel in njegovim načinom delovanja, prejmete tukaj: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.


Tukaj lahko prekličete obdelavo podatkov.


YouTube

YouTube je video portal podjetja YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ZDA (v nadaljevanju »YouTube«). V naših spletnih storitvah je vsebovan vsaj en vtičnik YouTube.


Ko prikličete spletno storitev, ki vsebuje vtičnik YouTube, vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki YouTube. Pri tem se na YouTube posreduje informacija, da je vaš brskalnik obiskal ustrezno stran naših spletnih storitev, tudi če nimate računa na YouTube, ali če niste prijavljeni v svoj račun. To informacijo vaš brskalnik posreduje neposredno strežniku podjetja YouTube v ZDA in jo tam shrani.


Če ste hkrati prijavljeni v svoj račun YouTube, se priklic strani poleg tega lahko pripiše vašemu računu YouTube in bi YouTubu omogočili, da vaše vedenje pri brskanju neposredno pripiše vašemu osebnemu profilu.


Če želite podjetju YouTube preprečiti posredovanje in shranjevanje vaših podatkov in vaših navad na naših spletnih storitvah, se morate pred obiskom naših strani pri YouTube odjaviti in izbrisati morebitne piškotke, ki jih je namestil YouTube.


Nadaljnje informacije o pridobivanju in uporabi vaših podatkov s strani YouTuba najdete v njihovih informacijah o varstvu podatkov na https://www.YouTube.com/static?template=privacy_guidelines in v izjavi o varstvu podatkov, ki jo je izdalo podjetje Google, na naslovu https://www.google.com/policies/privacy/.


Pri zbiranju podatkov se v skladu s črko a 1. odstavka 6. člena GDPR opiramo na vaše soglasje v zvezi z ustrezno obdelavo podatkov, ki ga lahko s spremembo nastavitev zasebnosti seveda tudi kadar koli prekličete. Prosimo, upoštevajte, da po potrebi poteka posredovanje podatkov v tretjo državo zunaj EU/EGP, ki ima po možnosti nižjo stopnjo varstva podatkov, kot je v EU (točka a 1. stavek 1. odstavka 49. člena EU GDPR).


Individualizacija

Vaše individualno doživetje nakupovanja nam veliko pomeni! Da vam lahko v spletni trgovini in spletnih novicah posredujemo priporočila individualnih izdelkov, zbiramo podatke o vašem dinamičnem in nakupovalnem vedenju pri nas v spletni trgovini. V ta namen uporabljamo piškotke in metode sledenja. Z vašim soglasjem po potrebi poteka posredovanje podatkov v tretjo državo zunaj Evropske unije (EU), ki ima po možnosti nižjo stopnjo varstva podatkov, kot je v EU (točka a 1. stavek 1. odstavka 49. člena EU GDPR).


Econda Profile Tracking

Da vam v naši spletni trgovini lahko zagotovimo najboljšo nakupovalno izkušnjo, izdelamo uporabniške profile pod psevdonimom, ki nam omogočajo, da vam na spletu svetujemo tako izčrpno, kot lahko to stori prodajalec v osebnem pogovoru v trgovini s.Oliver. S tem lahko zagotovimo, da se prikazujejo zlasti izdelki, ki so v skladu z vašimi interesi, nezanimive ponudbe pa ne. Dodatno vam to pomaga k boljši informiranosti v naši spletni trgovini, ker se na primer prikažejo nazadnje ogledani izdelki ali izdelki iz vašega seznama.


Za izdelavo uporabniškega profila pod psevdonimom med vašim obiskom naše spletne trgovine zbiramo različne podatke. To so med drugim:

 • informacije v zvezi z vašim zanimanjem za izdelek (ogledani izdelki, izdelki na seznamu);
 • informacije v zvezi z nakupovalnim vedenjem (izdelki v vozičku, kupljeni izdelki);
 • informacije v zvezi s postopkom naročanja (številka naročila, spol, datum rojstva, način dobave in plačila).

Te podatke dodelimo profilu šele, ko s tem soglašate prek kreiranja profila ali s prijavo kot obstoječa stranka s kartico s.Oliver za spletne nakupe ali prek aplikacije v skladu s črko a 1. odstavka 6. člena GDPR. Z opravljenim soglasjem kreiramo ID, s katerim vas identificiramo kot kupca, ki se vrača. Dodatno s prijavo povežemo uporabljen brskalnik oz. napravo za namene, kot so preverjanje pristnosti, varnost in individualizacija vašega računa. Da prikazujemo konsistentne in relevantne informacije, lahko skladno z vašimi nastavitvami, informacije iz različnih obiskov dodelimo različnim napravam.Podatke zbira tehnologija podjetja econda GmbH Zimmerstraße 6, 76137 Karlsruhe iz Nemčije, (spletni naslov: www.econda.de), ki jih znotraj platforme econda Audience Relationship združi v profil. Izključeno je posredovanje podatkov tretjim osebam oz. prenos v tretje države.


Podatki se obdelujejo in hranijo samo toliko časa, kot je to potrebno za dosego vsakokratnega namena obdelave ali dokler je to predpisano z zakonsko določenim rokom hrambe (zlasti z vidika gospodarskega in davčnega prava). Ko bo namen dosežen oz. ko bo potekel obvezni rok hrambe, se bodo ustrezni podatki samodejno izbrisali. Skupno se ne preseže petih let časovnega obdobja hrambe podatkov.


Commerce Cloud Einstein

Storitev sledenja Commerce Cloud Einstein, ki jo uporabljamo, je storitev sistema za trgovine Salesforce Commerce, Salesforce.com Inc., 5 Wall St. Burlington, MA 01803 ZDA. Podatke prejema podjetje Salesforce.com EMEA Limited, Village 9 Floor 26 Salesforce Tower 110, Bishopsgate London, UKEC2N 4AY. S to storitvijo vas seznanjamo z ustreznimi priporočili glede izdelkov, ki bi vas lahko zanimali. S to storitvijo si boste prihranili iskanje pravega izdelka in poleg tega prejeli še vzpodbude za druge možnosti kombiniranja. Da vam podjetje Salesforce glede izdelkov lahko zagotovi ta priporočila, bo po vašem soglasju v brskalnik namestilo piškotek, ki bo zasledoval vaša zanimanja za možne izdelke ter vam pozneje lahko zagotovil ustrezna priporočila. Po privolitvi se bodo zbirali naslednji podatki:

 • IP-naslov
 • E-mail naslov (pri prijavljenih uporabnikih)

Z aktiviranjem zadevne dodelitvene enote (cluster) nam v skladu s črko a 1. odstavka 6. člena GDPR dajete soglasje v zvezi z ustrezno obdelavo podatkov, ki ga lahko s spremembo nastavitev zasebnosti seveda tudi kadar koli prekličete. Obdobje hrambe je eno leto. Prosimo, upoštevajte, da po potrebi poteka posredovanje podatkov v tretjo državo zunaj EU/EGP, ki ima po možnosti nižjo stopnjo varstva podatkov, kot je v EU (točka a 1. stavek 1. odstavka 49. člena EU GDPR) Dodatne informacije v zvezi s storitvijo Commerce Cloud Einstein najdete tukaj: https://compliance.salesforce.com/en/gdpr


Exactag

Če ste v okviru postopka privolitve dodelili OptIn za enega ali več zgoraj omenjenih enot (iskalniki, zaslon, portali, partnerji, ponovno ciljanje, družbena omrežja), se bo poleg vsakokratnega sledenja vklopilo tudi sledenje dogodkom podjetja Exactag GmbH Wanheimer Straße 68, 40468 Düsseldorf. Podjetje Exactag GmbH na tej spletni strani in njenih podstraneh zbira in shranjuje podatke v namene oglaševanja in optimizacije. Iz teh podatkov se lahko psevdonimizirano sestavijo uporabniški profili. V ta namen se lahko uporabljajo piškotki in tehnika, ki se imenuje prstni odtis. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se lokalno shranijo v vmesnem pomnilniku spletnega brskalnika obiskovalca strani. Tehnologija prstnih odtisov shrani okolijsko spremenljivko spletnega brskalnika v bazo podatkov, ob tem pa ne shrani enoumnih podatkov uporabnika, kot je IP naslov. Piškotki in/ali prstni odtis omogočajo ponovno prepoznavo spletnega brskalnika. Podatki, pridobljeni s tehnologijami Exactag, se brez posebnega dovoljenja zadevne osebe ne uporabljajo za osebno identifikacijo obiskovalca te spletne strani.


Splošne informacije o načinu delovanja piškotkov

V nadaljevanju opisujemo način delovanja optimizacije strani, neodvisne od naprav. Naše spletne strani na več mestih uporabljajo tako imenovane piškotke. Uporabljamo jih zato, da uporabnikom pripravimo ponudbo, ki je prijaznejša, učinkovitejša in varnejša. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se naložijo in shranijo na vaši končni napravi.


Z njihovo pomočjo lahko analiziramo, kako uporabniki uporabljajo naše spletne strani. Tako lahko po meri obiskovalcev ustrezno oblikujemo vsebine našega spletnega mesta. Poleg tega piškotki omogočajo merjenje učinkovitosti določenega oglasa in njegovo uvrstitev, na primer glede na teme, ki zanimajo uporabnike.


Uporabljeni piškotki imajo individualiziran uporabniški ID. Prek določenih vmesnikov lahko tako različne uporabniške ID-je pripišemo individualni stranki (npr. ob prijavi v našo spletno trgovino s pametnega telefona in z računalnika) in s tem zagotovimo od naprav neodvisno optimizacijo naše spletne strani.


Uporabljeni piškotki imajo zaradi namena uporabe dolgo življenjsko dobo in se – če ne ugovarjate ali če piškotkov ne izbrišete – po šestih mesecih samodejno izbrišejo.


Seveda lahko piškotke na vaši končni napravi izklopite, omejite ali izbrišete tudi ročno v nastavitvah vašega brskalnika ali s programsko opremo.


Prosimo, upoštevajte: Če piškotke izklopite, morda ne boste mogli v celotnem obsegu uporabljati vseh funkcij naše spletne strani.
Obdelava podatkov v spletnih novicah (črka a 1. odstavka 6. člena EU GDPR)


Na naši spletni strani se lahko prijavite za prejemanje naših brezplačnih novic. Če soglašate s prejemanjem spletnih novic s.Oliver, uporabljamo vaš e-poštni naslov za pošiljanje (po možnosti osebnih) informacij o izdelkih, akcijah, nagradnih igrah in novostih s področja mode in oblačil ter za ankete o splošnem zadovoljstvu strank. Te podatke shranjujemo in obdelujemo za namene pošiljanja spletnih novic. Po izvedbi naročila na tej spletni strani vam omogočamo, da podate pri neodvisnem ponudniku storitev ocenjevanja eKomi oceno izdelka in nakupa, h kateri vas prav tako pozovemo po elektronski pošti.


Uporabniški profil, neodvisen od naprave, za osebno in individualno komunikacijo ter priporočila glede izdelkov

Če ste poleg tega podali soglasje za prejemanje naših spletnih novic, prilagojenih vašim individualnim interesom, poleg vašega e-poštnega naslova obdelujemo zlasti vaše ime in informacije profila za namene pošiljanja spletnih novic. Z vašim soglasjem evidentiramo vaše uporabniško vedenje na tej spletni strani, naših mobilnih aplikacijah in v naših spletnih novicah.


Analiza uporabniškega vedenja zajema zlasti podatke o izvajanju pogodbe in ustvarjanja osebnega profila oz. uporablja obstoječe podatke, ki podjetju s.Oliver dopuščajo sklepanje o vaših interesih glede izdelkov ali akcij. Takšni podatki lahko izvirajo iz kupnih pogodb. Akcije pomenijo zlasti dogodke v naših prodajnih prostorih, pa tudi akcije s popusti. Pri podatkih, potrebnih za izvajanje pogodbe, gre za vse vrste podatkov, ki nastanejo v zvezi z nakupovanjem pri s.Oliver. K tem podatkom sodi tudi, ali ste določen artikel zamenjali ali vrnili, in ali ste se zanimali za določen artikel, ki ni bil dobavljiv. Sem sodijo tudi kontaktne informacije, ki ste jih poslali podjetju s.Oliver, kot so naziv, ime in priimek (priimki), e-poštni naslov in vaš datum rojstva. Shrani se lahko tudi vaš odziv na oglaševalske ukrepe podjetja s.Oliver (npr. na spletne novice, ki so vam bile poslane in ste jih odprli) in vaše vedenje ob obisku spletne strani ali aplikacije s.Oliver (npr. datum zadnjega obiska in ogledani izdelki).


Preklic:

Obdelava poteka v skladu s črko a 1. odstavka 6. člena GDPR in kadar koli lahko uveljavljate svoje pravice, ki jih imate kot posameznik. Če imate vprašanja, stopite z nami v stik prek privacypolicy@soliver.com. Vaše soglasje za prejemanje spletnih novic ali izdelavo individualiziranih uporabniških profilov lahko z veljavnostjo za vnaprej kadar koli prekličete, npr. tako, da tukaj na naši spletni strani odjavite spletne novice. Povezavo na stran za odjavo najdete tudi na koncu vsakih spletnih novic.
Možnosti za stik


Obrazec za stik (pravna podlaga: črka a 1. odstavka 6. člena EU GDPR)

Na naši spletni strani je na voljo kontaktni obrazec, ki ga lahko uporabite za elektronsko vzpostavitev stika. Če nam pišete prek kontaktnega obrazca, vaše podatke, navedene v sklopu kontaktnega obrazca, obdelujemo za vzpostavitev stika in odgovarjanje na vaša vprašanja in želje. Pri tem upoštevamo načelo varčnosti podatkov in preprečevanja podatkov, tako da morate navesti samo podatke, ki jih o vas nujno potrebujemo za vzpostavitev stika. To so vaše ime in priimek, vaš e-poštni naslov, izbira teme in polje za samo sporočilo. Zaradi tehničnih zahtev in za vašo pravno varnost se obdela tudi vaš IP naslov. Vsi ostali podatki so prostovoljni in jih lahko navedete, če to želite (npr. za individualni odgovor na vaša vprašanja).
Družbeni mediji


Prisotni smo v »družbenih medijih«. Če imamo nadzor nad obdelavo vaših podatkov, zagotavljamo upoštevanje veljavnih določil o varstvu podatkov.


V nadaljevanju si v zvezi z našo prisotnostjo oglejte najpomembnejše informacije v zvezi z zakonodajo o varstvu podatkov.


Ime in naslov osebe, odgovorne za obratovanje

Za prisotnost podjetja v smislu EU GDPR kot tudi drugih določil, ki se tičejo varstva podatkov, so poleg podjetja s.Oliver Sales GmbH & Co. KG odgovorni:

 • Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
 • Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
 • Youtube (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)

Te platforme in njihove funkcije pa uporabljate na lastno odgovornost. Slednje velja še posebej za uporabo interaktivnih funkcij (npr. komentiranja, deljenja, ocenjevanja).


Prosimo, upoštevajte, da po potrebi poteka posredovanje podatkov v tretjo državo zunaj EU/EGP, ki ima po možnosti nižjo stopnjo varstva podatkov, kot je v EU (točka a 1. stavek 1. odstavka 49. člena EU GDPR)


Namen in pravna podlaga

Sami vzdržujemo strani oboževalcev, da lahko komuniciramo z obiskovalci teh strani in jih na ta način seznanjamo o naših ponudbah.


Poleg tega podatke zbiramo v statistične namene. To nam pomaga pri nadaljnjem razvoju in optimizaciji vsebin, s katerimi naredimo našo ponudbo še privlačnejšo. Za to potrebne podatke (npr. skupno število ogledov strani, aktivnosti na spletni strani in datoteke, ki jih dajo na razpolago obiskovalci, interakcije) pripravijo in dajo na razpolago družbena omrežja. Na kreiranje in prikaz teh strani nimamo nobenega vpliva.


Poleg tega ponudniki družbenih medijev, a tudi podjetje s.Oliver Sales GmbH & Co. KG, vaše osebne podatke obdelujejo v namene tržnih raziskav, komunikacije in namene oglaševanja. Tako je omogočeno, da npr. na osnovi vašega uporabniškega vedenja in posledično vaših zanimanj ustvarimo uporabniške profile. Med drugim se lahko tako znotraj in zunaj platforme objavljajo oglasi, ki domnevno ustrezajo vašim interesom. Načeloma se v te namene na vaš računalnik shranijo piškotki. Ne glede na to, se lahko v vašem uporabniškem profilu zbirajo in shranjujejo tudi podatki, ki niso bili neposredno zbrani in shranjeni na vaši končni napravi. Shranjevanje in analiza sta lahko tudi neodvisni od naprav, to velja še posebej, a ne izključno, če ste pri zadevni platformi registrirani in prijavljeni.


Poleg tega ne zbiramo in obdelujemo osebnih podatkov.


Podjetje s.Oliver Sales GmbH & Co. KG osebne podatke obdeluje na podlagi svojega zakonitega interesa po učinkovitem informiranju in komunikaciji v skladu s črko f 1. odstavka 6. člena EU GDPR.


Če vas prosimo za soglasje za obdelavo podatkov, t.j. se s potrditvijo gumba ali podobnega (Opt-In) z obdelavo strinjate, za pravno podlago obdelave podatkov velja črka a 1. stavka 1. odstavka 6. in 7. člena EU GDPR.


Vaše pravice/možnosti ugovora

Če ste član družbenega omrežja in ne želite, da omrežje z našo prisotnostjo o vas zbira podatke ter se z vašimi shranjenimi podatki o članstvu poveže z zadevnim omrežjem, se morate

 • pred obiskom naše strani oboževalcev odjaviti iz zadevnega omrežja,
 • izbrisati piškotke, shranjene v napravi in
 • zapreti ter ponovno odpreti brskalnik.

Po ponovni prijavi ste za omrežje ponovno prepoznavni kot določen/-a uporabnik/-ca.


Za nadroben prikaz zadevne obdelave in možnostih ugovora (Opt-Out) vas usmerjamo na podatke na spodnjih povezavah:


Facebook
Izjava o varstvu podatkov: https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads in http://www.youronlinechoices.com

Instagram
Izjava o varstvu podatkov: https://help.instagram.com/519522125107875
Opt-Out: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp in http://www.youronlinechoices.com

Youtube
Izjava o varstvu podatkov: https://policies.google.com/privacy
Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de in http://www.youronlinechoices.com

Ker do vaših osebnih podatkov nimamo popolnega dostopa, svetujemo, da se pri uveljavljanju obrnete neposredno na ponudnike na družbenih omrežjih, saj imajo ti dostop do osebnih podatkov svojih uporabnikov in lahko sprejmejo ustrezne ukrepe ter posredujejo informacije.


Napotki v zvezi z avtorskimi in umetniškimi pravicami

Če želite na spletnem mestu, na katerem smo prisotni, objaviti fotografije, besedila, načrte, videoposnetke, glasbo ipd., morate vedeti, da s tem po vsej verjetnosti omrežju odstopite vse uporabniške pravice, kar ima lahko za vas ne nazadnje pravne posledice, če niste sami avtor oz. lastnik pravic.
Nakupovanje v spletni trgovini (črka b 1. odstavka 6. člena EU GDPR)


Izvedba naročila kot gost:

Če se v naši spletni trgovini odločite za naročilo kot gost, se v naši trgovini ne ustvari račun kupca. Pri ponovnem naročilu morate podatke za izvedbo naročila ponovno vnesti.


Nadalje veljajo postopki obdelave podatkov, ki so opisani v rubriki »Ukrepi sledenja in uporabe piškotkov«. Seveda so vam voljo opisane možnosti za vzpostavitev stika in uveljavljanje pravic, ki jih imate kot posameznik.
Plačilni sistemi/preverjanje bonitete/preprečevanje goljufij (črka b in f 1. odstavka 6. člena EU GDPR)


V naši spletni trgovini lahko izbirate med različnimi načini plačila. Zato pridobivamo vsakokratne, za plačilo relevantne podatke, da lahko opravimo vaše naročilo in plačilo. Zaradi tehničnih zahtev in zaradi vaše pravne varnosti se obdela tudi vaš IP naslov.


Določene osebne podatke, glejte obvezne podatke, potrebujemo za izpolnitev pogodbe. Brez teh podatkov bomo morali sklenitev pogodbe žal zavrniti, ker je v tem primeru ne moremo izpolniti. Podatke za izvedbo plačila ustrezno posredujemo našim ponudnikom plačilnih storitev.


Plačilni sistemi, ki jih uporabljamo, uporabljajo šifriranje SSL za zaščiten prenos vaših podatkov.


Možnosti plačila, ki so vam na voljo, so odvisne od rezultata naše preveritve bonitete.


Opozorilo v zvezi s plačilom s kreditno kartico: Kot je to običajno pri plačilih s kreditno kartico, podatke kreditne kartice preveri podjetje Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Echborn in izvede avtorizacijo.


Opozorilo v zvezi s Paypalom: Paypal je podjetje PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. Če posameznik med postopkom naročila v naši spletni trgovini kot možnost plačila izbere »PayPal«, se posameznikovi podatki avtomatizirano posredujejo podjetju PayPal. Z izbiro te možnosti plačila posameznik soglaša s posredovanjem osebnih podatkov, potrebnih za izvedbo plačila. Pri osebnih podatkih, posredovanih podjetju PayPal, gre praviloma za ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, IP naslov, številko telefona, številko mobilnega telefona ali druge podatke, ki so potrebni za izvedbo plačila. Za izvajanje kupne pogodbe so potrebni tudi takšni osebni podatki, ki so povezani z vsakokratnim naročilom. Podrobnosti o varstvu podatkov pri Paypalu si lahko ogledate tukaj. Prosimo, upoštevajte, da po potrebi poteka posredovanje podatkov v tretjo državo zunaj EU/EGP, ki ima po možnosti nižjo stopnjo varstva podatkov, kot je v EU (točka a 1. stavek 1. odstavka 49. člena EU GDPR).

Opozorilo v zvezi s predplačilu: V primeru plačila po predplačilu prejmete vnaprej predračun. Naročeno blago bo poslano šele, ko bomo prejeli plačilo predračuna.
Obdelava podatkov v sistemu upravljanja naročil


Da vam lahko zagotovimo najboljšo razpoložljivost izdelkov, v naši spletni trgovini ne razpolagate samo z blagom, ki je skladiščeno v našem glavnem skladišču, temveč tudi z artikli, ki so na razpolago v eni izmed naših trgovin s.Oliver. Izkoristite bistveno večjo ponudbo – z možnostjo dobave prek trgovin lahko naročite artikle, ki so v spletni trgovini sicer razprodani. Tako kot običajno si na naši spletni strani izberete želene artikle in že v košarici bo razvidno, ali bodo posamezni artikli poslani iz trgovine. Naš sistem upravljanja naročil samodejno dodeli s katere lokacije bodo poslani naročeni artikli, vse pa poteka ob upoštevanju različnih dejavnikov, kot sta razpoložljivost blaga in učinkovitost. Tako lahko zagotovimo, da boste želene artikle prejeli kar najhitreje in v čim manjšem številu dobav. Zato je nujno, da se vaše naročilo prenese v sistem upravljanja naročil, katerega daje na razpolago podjetje Manhattan Associates Europe B.V. (Buizerdlaan 2, 3435 SB Nieuwegein, Nizozemska) in ga uporablja s.Oliver z lokacijo strežnika v Nemčiji. Podjetje s.Oliver shranjuje in obdeluje vaše podatke v sistemu upravljanja naročil, torej v skladu z GDPR z zakonitim interesom v namene učinkovite razdelitve in obdelave vseh naročil.
Uporaba storitev v zvezi z lokacijo


Na naši spletni strani vam ponujamo razne storitve, ki vam med drugim omogočajo še boljšo razpoložljivost izdelkov in poenostavljeno dostavo paketov. V zvezi s temi storitvami pridobimo vašo lokacijo, da na primer določimo najbližjo trgovino s.Oliver.


Določanje najbližje trgovine s.Oliver

Na naši spletni strani vam ponujamo iskalnik trgovin s.Oliver. Z iskalnikom trgovin se vam z navedbo vaše trenutne lokacije ali uporabo lociranja na Google Maps (glejte uporabo Google Maps) prikažejo najbližje trgovine s.Oliver oz. najbližje partnerske trgovine. Z iskalnikom trgovin s.Oliver lahko poleg tega z različnimi možnostmi filtriranja, kot so kolekcije za ženske ali moške, posebne znamke s.Oliver ali servisne storitve, poiščete natanko tisto prodajno površino s.Oliver, ki je za vas najprimernejša.


Pri tem se ravnamo po našem zakonitem interesu po črki f 1. odstavka 6. člena EU GDPR. Kadar koli lahko uveljavljate pravice, ki jih imate kot posameznik. Če imate vprašanja o postopku ali želite z nami govoriti zaradi rezultatov, stopite z nami v stik prek naslova privacypolicy@soliver.com.
Google Maps


Na naši spletni strani uporabljamo Google Maps (API) podjetja Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (»Google«). Google Maps je spletna storitev za prikaz interaktivnih zemljevidov, s katerimi se vizualno prikazujejo geografske informacije. Ob uporabi te storitve se vam prikaže naša lokacija in olajša prihod do trgovine.


Že ob priklicu tistih podstrani, v katere je vključen zemljevid Google Maps, se informacije o vaši uporabi naše spletne strani (kot npr. vaš IP naslov) posredujejo strežnikom podjetja Google v ZDA in se tam shranijo. To se zgodi ne glede na to, ali obstaja uporabniški račun Google, prek katerega ste prijavljeni, ali uporabniški račun ne obstaja. Če ste prijavljeni na Google, se vaši podatki pripišejo neposredno vašemu računu. Če ne želite, da se pripišejo vašemu profilu na Google, se morate pred vklopom gumba odjaviti. Google vaše podatke shrani (celo za neprijavljene uporabnike) kot uporabniške profile in jih analizira. Takšna analiza se izvede zlasti v skladu s črko f 1. odstavka 6. člena EU GDPR na podlagi zakonitih interesov podjetja Google za prikazovanje individualiziranih oglasov, tržnih raziskav in/ali potrebam prilagojeno oblikovanje Googlove spletne strani. Prosimo, upoštevajte, da po potrebi poteka posredovanje podatkov v tretjo državo zunaj EU/EGP, ki ima po možnosti nižjo stopnjo varstva podatkov, kot je v EU (točka a 1. stavek 1. odstavka 49. člena EU GDPR). Kreiranju teh uporabniških profilov imate pravico ugovarjati, za uveljavljanje te pravice pa se morate obrniti na Google.


Če se ne strinjate, da se vaši podatki v bodoče posredujejo podjetju Google v sklopu uporabe Google Maps, imate tudi možnost, da spletno storitev Google Maps popolnoma izklopite, tako da v vašem brskalniku izklopite aplikacijo JavaScript. Storitve Google Maps in s tem tudi prikaza zemljevidov na tej spletni strani po tem ni mogoče uporabljati. Pogoje uporabe, ki jih je objavilo podjetje Google, si lahko ogledate na http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.htmldodatne pogoje uporabe, ki veljajo za uporabo Google Maps, pa najdete na https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.


Izčrpne informacije o varstvu podatkov za storitev Google Maps najdete na spletni strani podjetja Google (»Google Privacy Policy«): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/


Zaščita spletne trgovine pred napadi (Cloud Flare)


Ta stran zaradi varnosti in zaščite prenosa zaupnih vsebin, kot na primer poizvedb, ki jih pošljete nam kot upravljavcu strani, uporablja šifriranje SSL. Šifrirano povezavo prepoznate po tem, da se v naslovni vrstici brskalnika »http://« spremeni v »https://« in po simbolu ključavnice v vaši vrstici brskalnika. Ko je vklopljeno šifriranje SSL, podatkov, ki nam jih posredujete, ne morejo hkrati brati tretje osebe. Da vam lahko na naši spletni strani ponudimo varen prenos podatkov s šifriranjem SSL, za zaščito pred napadi in za optimizacijo časov nalaganja uporabljamo storitev ponudnika Cloudflare, Inc. 101 Townsend St San Francisco, CA 94107. Prosimo, upoštevajte, da po potrebi poteka posredovanje podatkov v tretjo državo zunaj EU/EGP, ki ima po možnosti nižjo stopnjo varstva podatkov, kot je v EU (točka a 1. stavek 1. odstavka 49. člena EU GDPR). Cloudflare pridobiva statistične podatke o obisku te spletne strani. K podatkom o dostopu sodijo: ime priklicane spletne strani, datoteka, datum in čas priklica, količina prenesenih podatkov, sporočilo o uspešnem priklicu, tip brskalnika in njegova različica, operacijski sistem uporabnika, predhodno obiskana stran (referrer URL), IP naslov in internetni ponudnik, prek katerega poteka poizvedba. Cloudflare uporablja podatke protokola za statistične analize za namen upravljanja, varnost in optimizacijo ponudbe. Prosimo, da v zvezi s tem preberete tudi določila o varstvu podatkov, ki jih je objavilo podjetje Cloudflare in so na voljo tukaj https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.


Pri tem se ravnamo po našem zakonitem interesu po črki f 1. odstavka 6. člena EU GDPR. Kadar koli lahko uveljavljate pravice, ki jih imate kot posameznik. Če imate vprašanja, stopite z nami v stik prek privacypolicy@soliver.com.
Stanje 25.01.2022

Počakaj trenutek, kmalu se nadaljuje

Napaka

Zapri

Počakaj trenutek, kmalu se nadaljuje

Napaka

Zapri