Nakupovanje po vaših željah
Podjetje s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, s.Oliver-Straße 1, 97228 Rottendorf na tej spletni strani ustvarja psevdonimizirane uporabniške profile na osnovi vašega spletnega uporabniškega vedenja in v ta namen uporablja piškotke. Ta profil nam omogoča, da vam na spletu tako izčrpno svetujemo, kot lahko to stori prodajalec v osebnem pogovoru v spletni trgovini s.Oliver. Poleg tega lahko našo ponudbo in naše oglase na partnerskih straneh prilagodimo vašim osebnim potrebam, tako da se prikazujejo izdelki, ki so za vas pomembni, nezanimive ponudbe pa se ne prikazujejo. Obdelava poteka skladno s črko f 1. odstavka 6. člena GDPR, kadarkoli pa lahko uveljavljate svoje pravice, ki jih imate kot posameznik Če tega ne želite, lahko tukaj ugovarjate. Če ste negotovi, si lahko tukaj ogledate celotne informacije o varstvu podatkov. NAPREJ
Nakupovanje po vaših željah
Podjetje s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, s.Oliver-Straße 1, 97228 Rottendorf na tej spletni strani ustvarja psevdonimizirane uporabniške profile na osnovi vašega spletnega uporabniškega vedenja in v ta namen uporablja piškotke. Ta profil nam omogoča, da vam na spletu tako izčrpno svetujemo, kot lahko to stori prodajalec v osebnem pogovoru v spletni trgovini s.Oliver. Poleg tega lahko našo ponudbo in naše oglase na partnerskih straneh prilagodimo vašim osebnim potrebam, tako da se prikazujejo izdelki, ki so za vas pomembni, nezanimive ponudbe pa se ne prikazujejo. Obdelava poteka skladno s črko f 1. odstavka 6. člena GDPR, kadarkoli pa lahko uveljavljate svoje pravice, ki jih imate kot posameznik Če tega ne želite, lahko tukaj ugovarjate. Če ste negotovi, si lahko tukaj ogledate celotne informacije o varstvu podatkov. NAPREJ
Meni
Zapri
Zapri

Pomoč Uporabnikom

Spletna trgovina s.Oliver – opozorilo za varstvo podatkov

Informacije o varstvu podatkov


Pozdravljeni pri obisku naše spletne strani. Veseli nas, da se zanimate za naše podjetje. Varstvo vaših osebnih podatkov je za nas zelo pomembno. Vaše podatke obdelujemo v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, zlasti v skladu z Uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (EU GDPR) in podzakonskimi akti, ki veljajo za naše podjetje.


Naše informacije o varstvu podatkov vam pojasnjujejo, katere osebne podatke o vas zbiramo na naši spletni strani, za kaj jih uporabljamo, kdaj jih izbrišemo in kako so vaši podatki čim bolje zaščiteni z varnostnimi ukrepi. Poleg tega vas obveščamo o vsakokratni pravni podlagi, ki nam dopušča ustrezno obdelavo podatkov. Obveščamo vas tudi o zakonsko določenih pravicah v zvezi z obdelavo teh podatkov. Da vam omogočimo čim preglednejši vpogled v našo obdelavo podatkov, v nadaljevanju navajamo splošno veljavne informacije o obdelavi osebnih podatkov, nato pa podrobnejše informacije o naslednjih temah:

Osebni podatki so informacije, ki omogočajo identifikacijo posameznika. Sem sodijo zlasti ime, datum rojstva, naslov, številka telefona, e-poštni naslov, pa tudi vaš IP-naslov.


Za anonimne podatke gre, če ni možna nikakršna osebna povezava z uporabnikom.


Upravljavec v smislu prava o varstvu podatkov je:


s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG
s.Oliver Straße 1
D-97228 Rottendorf


Telefon: 059 – 18 18 77*


E-pošta: onlineshop@si.soliver.com


*Cena dohodnih klicev se obračuna po veljavnem ceniku vašega operaterjaZbiranje podatkov / osebni podatki


Osebne podatke zbiramo skladno z zakonskimi določili. Vse osebne podatke, ki jih o vas izvemo prek spletne strani, bomo obdelovali samo za namene, ki so podrobneje navedeni v nadaljevanju. To izvajamo v sklopu navedenih pravnih predpisov oz. samo z vašo privolitvijo.


Kdaj je podatke dovoljeno obdelovati, določa zlasti 6. člen EU GDPR. s.Oliver zbira osebne podatke, če

 • ima vašo privolitev (črka a 1. odstavka 6. člena EU GDPR),
 • so podatki potrebni za izpolnjevanje pogodbe / ukrepov pred sklenitvijo pogodbe (črka b 1. odstavka 6. člena EU GDPR),
 • so podatki potrebni za izpolnitev pravne obveznosti (črka c 1. odstavka 6. člena EU GDPR) ali
 • so podatki potrebni zaradi zakonitih interesov našega podjetja, razen kadar nad takimi interesi prevladajo vaši interesi, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov (črka f 1. odstavka 6. člena EU GDPR). Prevladujoč zakoniti interes za obdelavo podatkov predvidevamo zlasti v naslednjih primerih:
  1. Obdelava podatkov pri brskanju
   Da vam zagotovimo najboljšo nakupovalno izkušnjo pri s.Oliver, o vas izdelamo psevdonimiziran uporabniški profil, ki nam omogoča, da vam na spletu svetujemo tako izčrpno, kot lahko to stori prodajalec v osebnem pogovoru v trgovini s.Oliver. Zbrane podatke prav tako uporabljamo v naših orodjih za spletno analizo, da evidentiramo uporabo naših storitev, ki jih nudimo, in te storitve izboljšujemo. Nadaljnje informacije boste našli v rubriki: „Obdelava podatkov pri brskanju“.

  1. Personalizirani oglasi na partnerskih straneh
   Za optimizacijo našega marketinga z vidika nastalih stroškov, predvsem pa glede vsebine, zbiramo in obdelujemo podatke o vašem uporabniškem vedenju, neodvisne od naprave. To nam omogoča, da vam na spletnih straneh tretjih oseb prikažemo individualne spletne ponudbe, ki so prilagojene vašim individualnim interesom. Kot uporabnik imate od tega koristi, ker pri obisku drugih spletnih strani prejmete bolj relevantne in zanimive oglase ter manj nezanimivih in naključnih oglasov. Nadaljnje informacije boste našli v rubriki: „Oglasi na partnerskih straneh“.

  1. Preprečevanje goljufij in zmanjšanje izpadov plačil
   Za zmanjšanje tveganj izpada plačil se v sklopu postopka naročila izvede preveritev bonitete, ki je podlaga za izbiro prikazanih možnosti plačila. Nato vsa posredovana naročila, ki so vpadljiva zaradi možne goljufije, preveri sodelavec in uvede ustrezne ukrepe za preprečitev goljufije.  - Nadaljnje informacije boste našli v rubriki: „Plačilni sistemi / preverjanje bonitete / preprečevanje goljufij“.

  1. Zagotavljanje varnosti naših sistemov / ugotavljanje motenj
   Zaradi tehnične varnosti, zlasti za namene obrambe pred poskusi napadov na naš spletni strežnik, shranjujemo podatke skladno s črko f 1. odstavka 6. člena EU GDPR. Pri tem se ne vzpostavi povezava s posameznim uporabnikom. Zlasti zbiramo naslednje podatke:  uporabljen spletni strežnik in uporabljen operacijski sistem / ime ponudnika internetnih storitev / podatki o spletni strani, s katere nas obiščete / podatki o spletnih straneh / ki jih odprete pri nas, datum in ura obiska / ime zahtevane datoteke / ali je bila datoteka npr. prenesena / prenesena količina podatkov / IP-naslov, ki ga je dodelil vaš ponudnik internetnih storitev.

Zbrane osebne podatke seveda obravnavamo zaupno.Obdobje hrambe oz. merila za določitev obdobja


s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG obdeluje in hrani vaše osebne podatke samo toliko časa, kot je to potrebno za dosego vsakokratnega namena obdelave ali dokler je to predpisano z zakonsko določenim rokom hrambe (zlasti z vidika gospodarskega in davčnega prava). Ko je namen dosežen oz. ko poteče obvezni rok hrambe, se podatki rutinsko izbrišejo.Posredovanje podatkov


V določenih primerih je potrebno obdelane osebne podatke v sklopu obdelave podatkov posredovati tretjim osebam. V zvezi s tem obstajajo različni prejemniki in kategorije prejemnikov.


Interne službe

Vaše osebne podatke po potrebi posredujemo znotraj skupine s.Oliver (s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, comma GmbH & Co. KG in LIEBESKIND GmbH). Seveda izpolnjujemo pravne okvirne pogoje, ki so s tem povezani, in zagotavljamo, da je obdelava vaših podatkov skladna s predpisi. Dostop do vaših osebnih podatkov imajo izključno pooblaščeni sodelavci, ki podatke potrebujejo zaradi svojega dela, kot npr. za izpolnitev vašega naročila ali za vzpostavitev stika pri povratnih vprašanjih.


Zunanje službe

Osebni podatki se, ob upoštevanju pravnih zahtev, posredujejo naslednjim kategorijam uporabnikov:

 • izvajalci storitev v sklopu izvedbe naročila,
 • ponudniki storitev pošiljanja, dobavitelji, ponudniki plačilnih storitev,
 • podjetja, ki izvajajo preverjanje bonitete,
 • podjetja, ki izvajajo marketinške storitve,
 • ponudniki storitev v sklopu komunikacijskih sistemov,
 • državni organi in ustanove, če je to obvezno oz. potrebno.

Varen prenos vaših podatkov


Za čim boljšo zaščito shranjenih podatkov proti naključnim ali namernim manipulacijam, izgubi, uničenju ali dostopu neupravičenih oseb izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe. Nivoje varnosti tekoče preverjamo v sodelovanju z varnostnimi strokovnjaki in jih prilagajamo novim varnostnim standardom.


Varnost vaših podatkov nam je seveda pomembna tudi med prenosom znotraj skupine s.Oliver ali med prenosom našim partnerjem/tretjim osebam – temu primerno izbiramo varne postopke za prenos:


prenos podatkov poteka načeloma s šifriranimi povezavami. Pri tem skladno s stanjem tehnike uporabljamo ustrezne protokole, kot npr. TLS 1.2 s PFS.


Izmenjava podatkov na našo spletno stran in z naše spletne strani zato poteka izključno v šifrirani obliki. Protokol za prenos, ki ga nudimo za naš spletni nastop, je HTTPS z uporabo aktualnih protokolov za šifriranje.Povezave do drugih ponudnikov


Naša spletna stran – jasno razvidno – vsebuje tudi povezave na spletne nastope drugih podjetij. V zvezi s povezavami na spletne strani drugih ponudnikov navajamo, da na njihovo vsebino nimamo vpliva. Zato za te vsebine tudi ne moremo prevzeti jamstva in odgovornosti. Za vsebine teh strani je vedno odgovoren vsakokratni ponudnik ali upravljavec strani. Strani s povezavo so bile v trenutku postavitve povezave preverjene glede morebitnih prekrškov in razvidnih kršitev zakonodaje. V trenutku postavitve povezave ni bilo razvidnih nezakonitih vsebin. Trajno izvajanje vsebinske kontrole povezanih strani brez konkretnih indikacij za kršitev zakonodaje pa ni sprejemljivo. Če postane znano, da gre za kršitev zakonodaje, se takšne povezave takoj odstranijo.Pravice posameznikov


V nadaljevanju vas obveščamo o pravicah, ki vam kot posamezniku pripadajo brezplačno.

 • Dostop:  Z veseljem vas obvestimo o tem, ali so pri nas shranjeni in se obdelujejo vaši osebni podatki in če se, kateri.
 • Popravek: Če so pri nas shranjeni napačni osebni podatki, jih bomo seveda z veseljem popravili.
 • Omejitev: Obdelavo vaših osebnih podatkov lahko pod določenimi pravnimi pogoji omejite. Na primer, če oporekate pravilnosti podatkov, ki so nam na voljo.
 • Izbris: Vaše osebne podatke na vašo individualno željo z veseljem izbrišemo ne glede na naše upravljanje izbrisov, če je to iz pravnih razlogov možno.
 • Ugovor: Postopkom obdelave, ki jih izvajamo v zvezi z osebnimi podatki, ki temeljijo na presoji interesov, lahko ugovarjate z navedbo posebnih razlogov.
 • Preklic: Če ste nam dali privolitev za obdelavo podatkov, jo lahko seveda brez navedbe razlogov kadarkoli prekličete z veljavnost za naprej.
 • Prenosljivost podatkov: Z veseljem vam ali tretji osebi, ki jo navedete, zagotovimo osebne podatke, ki se nanašajo na vas in ki smo jih prejeli v sklopu sklenitve pogodbe ali privolitve in temeljijo na avtomatiziranem postopku obdelave podatkov, v splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

Svoje pravice, ki jih imate kot posameznik, lahko kadarkoli uveljavljate z uporabo možnosti za stik ali se v zvezi z varstvom podatkov pogovorite z nami. Naša organizacija za varstvo podatkov vam je z veseljem na voljo na naslovu privacypolicy@soliver.com.Pravice do pritožbe pri nadzornem organu


Kadarkoli se lahko obrnete na za vas veljaven nadzorni organ. Alternativno vam je na voljo tudi naš nadzorni organ, in sicer:


Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht 
Postfach 606
91511 Ansbach
NemčijaDodatna vprašanja


Kadarkoli se lahko zaupno obrnete na našo organizacijo za varstvo podatkov na naslovu privacypolicy@soliver.comObdelava podatkov pri brskanju


Kot smo navedli uvodoma, vam želimo ponuditi najboljšo nakupovalno izkušnjo pri s.Oliver in v ta namen o vas izdelamo psevdonimiziran uporabniški profil, ki nam omogoča, da vam na spletu svetujemo tako izčrpno, kot lahko to stori prodajalec v osebnem pogovoru v trgovini s.Oliver. S tem lahko zagotovimo, da se prikazujejo zlasti izdelki, ki so skladni z vašimi interesi, nezanimive ponudbe pa ne.  Nadalje lahko našo ponudbo prilagodimo vašim osebnim potrebam, tako da se prikazujejo izdelki, ki so za vas relevantni, nezanimive ponudbe pa se ne prikazujejo. Zbrane podatke prav tako uporabljamo v naših orodjih za spletno analizo, da evidentiramo uporabo naših storitev, ki jih nudimo, in te storitve dodatno izboljšujemo.


Psevdonimiziran uporabniški profil za osebno in individualno svetovanje in priporočila izdelkov

Za izdelavo psevdonimiziranega uporabniškega profila analiziramo na primer vaše interese glede izdelkov na podlagi izdelkov, ki si jih ogledate v spletni trgovini ali v aplikaciji ter vaše nakupovalno vedenje na podlagi košaric, ki jih napolnite.


Zbrani podatki

Ko se pri s.Oliver kot obstoječa stranka prijavite v spletni trgovini ali aplikaciji, ta brskalnik oz. to napravo za namene, kot so avtentikacija, varnost in individualizacija, povežemo  z vašim računom. Skladno z vašimi nastavitvami lahko vaš račun pripišemo tudi drugim brskalnikom ali napravam, kot so tiste, s katerimi se prijavite pri Twitterju (ali vašo odjavljeno napravo ali brskalnik pripišemo drugim brskalnikom ali napravam). Zbrane podatke obdelujejo ponudniki storitev, opredeljeni v tem poglavju, pri čemer lahko izključimo prenos v tretje države. Podatki se obdelujejo in hranijo samo toliko časa, kot je to potrebno za dosego vsakokratnega namena obdelave ali dokler je to predpisano z zakonsko določenim rokom hrambe (zlasti z vidika gospodarskega in davčnega prava). Ko je namen dosežen oz. ko poteče obvezni rok hrambe, se podatki rutinsko izbrišejo.


Pri tem se opiramo na naš zakoniti interes po črki f 1. odstavka 6. člena EU GDPR.  Kadarkoli lahko uveljavljate svoje pravice, ki jih imate kot posameznik.  Če imate vprašanja, nas kontaktirajte na privacypolicy@soliver.com.


Ugovor

Po veljavnem pravu imate pravico, da hrambi in uporabi teh podatkov kadarkoli ugovarjate z veljavnostjo za naprej, ugovor pa lahko uveljavljate tukaj.


Orodja za spletno analizo

Econda

Za potrebam prilagojeno oblikovanje in optimizacijo te spletne strani se z rešitvami in tehnologijami podjetja econda GmbH ( http://www.econda.de ) evidentirajo in shranjujejo anonimizirani podatki in iz teh podatkov z uporabo psevdonimov izdelajo uporabniški profili. V ta namen uporabljamo piškotke, ki omogočajo vnovično prepoznavanje spletnega brskalnika. Vendar pa brez izrecnega dovoljenja obiskovalca profilov uporabe ne povežemo s podatki o nosilcu psevdonima. Takoj ob prejemu do nerazpoznavnosti spremenimo zlasti IP-naslove, tako da IP-naslovom ni mogoče dodeliti njihovih uporabniških profilov.


Exactag

Podjetje Exactag GmbH na tej spletni strani in njenih podstraneh zbira in shranjuje podatke v namene oglaševanja in optimizacije. Iz teh podatkov se lahko anonimno sestavijo uporabniški profili. V ta namen se lahko uporabljajo piškotki in tehnologija, ki se imenuje prstni odtis oz. fingerprint. Pri piškotkih gre za majhne besedilne datoteke, ki se lokalno shranijo v vmesnem pomnilniku spletnega brskalnika obiskovalca strani. Tehnologija prstnih odtisov shrani okoljsko spremenljivko spletnega brskalnika v bazo podatkov, ob tem pa ne shrani enoumnih podatkov uporabnika, kot je IP-naslov. Piškotki in/ali prstni odtis omogočajo prepoznavo spletnega brskalnika. Podatki, pridobljeni s tehnologijami Exactag, se brez posebnega dovoljenja zadevne osebe ne uporabljajo za osebno identifikacijo obiskovalca te spletne strani, saj se osebni podatki načeloma ne evidentirajo.


Druga orodja

YouTube

YouTube je video portal podjetja YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ZDA (v nadaljevanju »YouTube«). V naših spletnih storitvah je vsebovan vsaj en vtičnik YouTube.
Ko prikličete spletno storitev, ki vsebuje vtičnik YouTube, vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki YouTube. Pri tem se YouTube posreduje informacija, da je vaš brskalnik obiskal ustrezno stran naših spletnih storitev, tudi če nimate računa na YouTube ali če niste prijavljeni v vaš račun. To informacijo vaš brskalnik posreduje neposredno strežniku podjetja YouTube v ZDA in jo tam shrani.


Če ste hkrati prijavljeni v vaš račun YouTube, se priklic strani poleg tega lahko pripiše vašemu računu YouTube in bi YouTube omogočili, da vaše vedenje pri brskanju neposredno pripiše vašemu osebnemu profilu.


Če želite podjetju YouTube preprečiti posredovanje in shranjevanje vaših podatkov in vašega vedenja na naših spletnih storitvah, se morate pred obiskom naših strani pri YouTube odjaviti in izbrisati morebitne piškotke, ki jih je namestil YouTube.


Nadaljnje informacije o pridobivanju in uporabi vaših podatkov s strani YouTube najdete v njihovih informacijah o varstvu podatkov https://www.YouTube.com/static?template=privacy_guidelines in v izjavi o varstvu podatkov, ki jo je izdalo podjetje Google, na naslovu https://www.google.com/policies/privacy/.Oglasi na partnerskih straneh


Za optimizacijo našega marketinga z vidika nastalih stroškov, predvsem pa glede vsebine, zbiramo in obdelujemo podatke o vašem uporabniškem vedenju, neodvisne od naprave. To nam omogoča, da vam na spletnih straneh tretjih oseb prikažemo individualne spletne ponudbe, ki so prilagojene vašim individualnim interesom. Kot uporabnik imate od tega koristi, ker pri obisku drugih spletnih strani prejmete več relevantnih in zanimivih oglasov ter manj nezanimivih in naključnih oglasov. Kadar koli lahko uveljavljate pravice, ki jih imate kot posameznik in pridobivanju podatkov ugovarjate: Link.


V nadaljevanju vam posredujemo pregled nad našimi partnerji.


Ponovno trženje in sledenje konverzijam Google AdWords

Naša spletna stran uporablja funkcije ponovnega trženja Google AdWords, s katerimi to spletno stran oglašujemo v rezultatih iskanja na Googlu in spletnih straneh tretjih oseb. Ponudnik je Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (»Google«). V ta namen Google v brskalniku vaše naprave namesti piškotek, ki s pomočjo psevdonimiziranega ID piškotka in na podlagi strani, ki jih obiščete, omogoči oglaševanje, skladno z vašimi interesi. Obdelava poteka na podlagi naših zakonitih interesov za optimalno trženje naše spletne strani skladno s črko f 1. odstavka 6. člena GDPR, kadarkoli pa lahko uveljavljate vaše pravice, ki jih imate kot posameznik.


Dodatna obdelava podatkov se izvaja le, če ste podjetju Google dali privolitev, da Google zgodovino vašega brskalnika na spletu in v aplikaciji poveže z vašim računom Google in se informacije iz vašega računa Google uporabljajo za personalizacijo oglasov, ki si jih ogledujete na spletu. Če ste v tem primeru med obiskom strani v sklopu naše spletne strani prijavljeni v računu Google, uporablja Google vaše podatke skupaj s podatki Google Analytics za sestavljanje in opredeljevanje seznamov ciljnih skupin za ponovno trženje, neodvisno od naprave. V ta namen Google vaše osebne podatke začasno poveže s podatki Google Analytics, da oblikuje ciljne skupine.


Ta spletna stran uporablja spletni oglaševalski program »Google AdWords« in v sklopu Google AdWords sledenje konverzijam podjetja Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (»Google«). Ponudbo Google Adwords uporabljamo, da s pomočjo oglaševalskih sredstev (tako imenovanih Google Adwords) na zunanjih spletnih straneh opozarjamo na naše privlačne ponudbe. V odnosu do podatkov o oglaševalskih kampanjah lahko ugotovimo, kako uspešni so posamezni oglaševalski ukrepi. S tem zasledujemo interes, da vam prikažemo oglase, ki so zanimivi za vas, našo spletno stran oblikujemo tako, da bo za vas bolj zanimiva, in si omogočimo pošten izračun oglaševalskih stroškov.


Piškotek za sledenje konverzijam se namesti, ko uporabnik klikne na oglas AdWords, ki ga je objavil Google. Pri piškotkih gre za majhne besedilne datoteke, ki se odložijo na vaš računalniški sistem. Ti piškotki praviloma po 30 dneh niso več veljavni in ne služijo za osebno identifikacijo. Če uporabnik obišče določene strani na tej spletni strani, piškotek pa še ni potekel, lahko Google in mi ugotovimo, da je uporabnik kliknil na oglas in je bil preusmerjen na to stran. Vsaka stranka Google AdWords prejme drugačen piškotek. Piškotkom zato ni mogoče slediti prek spletnih strani strank AdWords. Informacije, pridobljene s pomočjo piškotkov konverzije, se uporabljajo za statistično poročanje o konverzijah za stranke AdWords, ki so se odločile za sledenje konverzijam. Stranke izvejo skupno število uporabnikov, ki so kliknili na njihov oglas, in so bili preusmerjeni na stran, opremljeno z značko za sledenje konverzijam. Ne vsebujejo pa informacij, s katerimi bi lahko uporabnika osebno identificirali.


Shranjevanje piškotkov za določanje oglasov Google lahko trajno deaktivirate pod naslednjo povezavo: https://adssettings.google.com


O nameščanju piškotkov pa se lahko pozanimate tudi pri Digital Advertising Alliance na spletnem naslovu www.aboutads.info, kjer lahko tudi opravite tovrstne nastavitve. Nenazadnje pa lahko svoj brskalnik nastavite tako, da ste o piškotkih obveščeni in se sproti odločite, ali jih boste sprejeli ali pa boste sprejem piškotkov za določene primere ali v celoti izklopili. Če piškotkov ne sprejmete, to lahko omeji funkcionalnost naše spletne strani.


Google LLC podatke iz osebnih podatkov eventualno prenaša v ZDA. Za Google pa velja sporazum med ZDA in EU o varstvu podatkov (»zasebnostni ščit«), ki zagotavlja spoštovanje nivoja varstva podatkov, ki velja v EU.


Dodatne informacije in določila o varstvu podatkov v zvezi z oglaševanjem in Google si lahko ogledate tukaj: http://www.google.com/policies/technologies/ads/Obdelava podatkov v spletnih novicah (črka a 1. odstavka 6. člena EU GDPR)


Na naši spletni strani se lahko prijavite za prejemanje naših brezplačnih novic. Če ste se prijavili za prejemanje spletnih novic s.Oliver, uporabljamo vaš e-poštni naslov za pošiljanje (po možnosti osebnih) informacij o izdelkih, akcijah, nagradnih igrah in novostih s področja mode in oblačil ter za ankete o splošnem zadovoljstvu strank. Te podatke shranjujemo in obdelujemo za namene pošiljanja spletnih novic. Po izvedbi naročila na tej spletni strani vam omogočamo, da podate oceno izdelka in nakupa pri neodvisnem ponudniku storitev ocenjevanja eKomi, h kateri vas prav tako pozovemo po elektronski pošti.


Uporabniški profil, neodvisen od naprave, za osebno in individualno komunikacijo in priporočila glede izdelkov

Če ste poleg tega podali privolitev za prejemanje naših spletnih novic, prilagojenih vašim individualnim interesom, poleg vašega e-poštnega naslova obdelujemo zlasti vaše ime in informacije profila za namene pošiljanja spletnih novic. Z vašo privolitvijo evidentiramo vaše uporabniško vedenje na tej spletni strani, naših mobilnih aplikacijah in v naših spletnih novicah.


Analiza uporabniškega vedenja zajema zlasti podatke o izvajanju pogodbe in ustvarja osebne profile oz. uporablja obstoječe podatke, ki podjetju s.Oliver dopuščajo sklepanje na vaše interese glede izdelkov ali akcij. Takšni podatki lahko izvirajo iz kupnih pogodb. Akcije pomenijo zlasti dogodke v naših prodajnih prostorih, pa tudi akcije s popusti. Pri podatkih za izvajanje pogodbe gre za kakršnekoli podatke, ki nastanejo v zvezi s tem, da nakupujete pri s.Oliver. K tem podatkom sodi tudi, ali ste določen artikel zamenjali ali vrnili in ali ste se zanimali za določen artikel, ki ni bil dobavljiv. Sem sodijo tudi kontaktne informacije, ki ste jih poslali podjetju s.Oliver, kot so naziv, ime in priimek, e-poštni naslov in vaš datum rojstva. Shrani se lahko tudi vaš odziv na oglaševalske ukrepe podjetja s.Oliver (npr. na spletne novice, ki so vam bile poslane in ste jih odprli) in vaše vedenje ob obisku spletne strani ali aplikacije s.Oliver (npr. datum zadnjega obiska in ogledani izdelki). 


Ugovor

Obdelava poteka skladno s črko f 1. odstavka 6. člena GDPR in kadarkoli lahko uveljavljate svoje pravice, ki jih imate kot posameznik. Če imate vprašanja, nas kontaktirajte na privacypolicy@soliver.com. Vašo privolitev za prejemanje spletnih novic ali izdelavo personaliziranih uporabniških profilov lahko z veljavnostjo za naprej kadarkoli prekličete, npr. tako da tukaj na naši spletni strani spletne novice odjavite. Povezavo na stran za odjavo najdete tudi na koncu vsakih spletnih novic.Možnosti za stik


Obrazec za stik (pravna podlaga: črka a 1. odstavka 6. člena EU GDPR)

Na naši spletni strani je na voljo kontaktni obrazec, ki ga lahko uporabite za elektronsko vzpostavitev stika. Če nam pišete prek kontaktnega obrazca, vaše podatke, navedene v sklopu kontaktnega obrazca, obdelujemo za vzpostavitev stika in odgovarjanje na vaša vprašanja in želje. Pri tem upoštevamo načelo varčnosti podatkov in preprečevanja podatkov, tako da morate navesti samo podatke, ki jih o vas nujno potrebujemo za vzpostavitev stika. To so vaše ime in priimek, vaš e-poštni naslov, izbira teme in polje za samo sporočilo. Zaradi tehničnih zahtev in za vašo pravno varnost se obdela tudi vaš IP-naslov. Vsi ostali podatki so prostovoljni in jih lahko navedete, če to želite (npr. za individualni odgovor na vaša vprašanja).


Klepetalnica (pravna podlaga: črka a 1. odstavka 6. člena EU GDPR)

Če stik z nami vzpostavite prek klepetalnice, obdelujemo vaše navedene podatke izključno za vzpostavitev stika in odgovarjanje na vašo poizvedbo. Pri tem upoštevamo načelo varčnosti podatkov in preprečevanja podatkov, tako da morate navesti samo podatke, ki jih o vas potrebujemo za vzpostavitev stika. To so vaše ime, izbira teme in polje za samo sporočilo. Na voljo imate tudi možnost posredovanja dodatnih informacij, npr. slike artiklov. Zaradi tehničnih zahtev in za vašo pravno varnost se obdela tudi vaš IP-naslov. Vsi ostali podatki so prostovoljni in jih lahko navedete, če to želite (npr. za individualni odgovor na vaša vprašanja).


Poleg tega uporabljamo piškotke, ki našim sodelavcem pri klepetu v živo omogočajo, da neposredno ugotovijo, na kateri strani se nahajate in vam lahko čim prej pomagajo.


Sistem klepetalnice upravlja podjetje optimise-it GmbH, Karnapp 25, 21079 Hamburg, www.optimise-it.de. Z našim ponudnikom storitve smo se seveda dogovorili za pravne okvirne pogoje.Nakupovanje v spletni trgovini (črka b 1. odstavka 6. člena EU GDPR)


V naši spletni trgovini vam nudimo dve možnosti za izvedbo nakupa:

 • ustvarite račun stranke (vključno s sodelovanjem pri programu kartice s.Oliver)
 • naročilo izvedete kot gost

Pri obeh možnostih prijave vas prosimo za navedbo podatkov, ki jih potrebujemo za izvedbo naročila in plačila, preveritev bonitete in preprečitev goljufije; ti so kot obvezno polje označeni z zvezdico (*):

 • Ime, naslov, poštna številka, kraj, datum rojstva in e-poštni naslov
 • če naslov za dobavo ni enak, vas prosimo, da posebej navedete ime, naslov, poštno številko in kraj dobave

Poleg tega se shrani IP-naslov uporabnika, datum in čas registracije (tehnični stranski podatki). 


Kreiranje računa stranke:

Če se odločite za registracijo v naši spletni trgovini, imate korist, da si lahko ogledate zgodovino naročil in lahko upravljate z vašimi osnovnimi podatki, sodelujete pri našem programu kartice in da se vaši navedeni podatki shranijo za nadaljnja naročila.


Ko zaključite postopek registracije, so vaši podatki pri nas shranjeni za uporabo zaščitenega območja za stranke. Spletna trgovina vam seveda nudi možnost, da lahko osnovne podatke spremenite in uporabljate funkcijo »Moj račun«.


Privolitev za uporabo vašega računa pa seveda lahko prekličete, s tem pa bo vaš račun stranke v spletni trgovini izklopljen.  


Prosimo, upoštevajte: Geslo, ki ga podelite, se pri nas shrani v šifrirani obliki. Sodelavci in sodelavke našega podjetja tega gesla ne morejo prebrati. Če geslo pozabite, vam zato ne morejo posredovati informacije. V tem primeru uporabite funkcijo »Pozabljeno geslo«, s katero vam bo po elektronski pošti poslano avtomatizirano ustvarjeno novo geslo. Nihče od sodelavcev/sodelavk ni upravičen, da od vas po telefonu ali pisno zahteva vaše geslo. Zato vas prosimo, da v primeru tovrstnih poizvedb vašega gesla nikoli ne navedete.


Izvedba naročila kot gost:

Če se v naši spletni trgovini odločite za naročilo kot gost, se v naši trgovini ne ustvari računa kupca. Pri ponovnem naročilu morate podatke za izvedbo naročila ponovno vnesti.


Nadalje veljajo postopki obdelave podatkov, ki so opisani v rubriki »Zbiranje podatkov pri brskanju«. Seveda so vam voljo opisane možnosti za vzpostavitev stika in uveljavljanje pravic, ki jih imate kot posameznik.


Plačilni sistemi (črka b in f 1. odstavka 6. člena EU GDPR)

V naši spletni trgovini lahko izbirate med različnimi načini plačila. V ta namen pridobivamo vsakokratne za plačilo relevantne podatke, da lahko izvedemo vaše naročilo in plačilo. Zaradi tehničnih zahtev in za vašo pravno varnost se obdela tudi vaš IP-naslov.


Določene osebne podatke, glejte obvezne podatke, potrebujemo za izpolnitev pogodbe. Brez teh podatkov bomo morali sklenitev pogodbe žal zavrniti, ker je v tem primeru ne moremo izpolniti.  Podatke za izvedbo plačila ustrezno posredujemo našim ponudnikom plačilnih storitev.


Plačilni sistemi, ki jih uporabljamo, uporabljajo šifriranje SSL za zaščiten prenos vaših podatkov.


Možnosti plačila, ki so vam na voljo, so odvisne od rezultata naše preveritve bonitete.


Opozorilo v zvezi s plačilom s kreditno kartico: Kot je to običajno pri plačilih s kreditno kartico, podatke kreditne kartice preveri podjetje Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Echborn in izvede avtorizacijo.


Opozorilo v zvezi s PayPal: Paypal je podjetje PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. Če posameznik med postopkom naročila v naši spletni trgovini kot možnost plačila izbere »PayPal«, se posameznikovi podatki avtomatizirano posredujejo podjetju PayPal. Z izbiro te možnosti plačila posameznik privoli v posredovanje osebnih podatkov, potrebnih za izvedbo plačila. Pri osebnih podatkih, posredovanih podjetju PayPal, gre praviloma za ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, IP-naslov, številko telefona, številko mobilnega telefona ali druge podatke, ki so potrebni za izvedbo plačila. Za izvajanje kupne pogodbe so potrebni tudi takšni osebni podatki, ki so povezani z vsakokratnim naročilom. Podrobnosti o varstvu podatkov pri Paypal si lahko ogledate tukaj.Uporaba storitev v zvezi z lokacijo


Na naši spletni strani vam nudimo razne storitve, ki vam med drugim omogočajo še boljšo razpoložljivost izdelkov in poenostavljeno dostavo paketov. V zvezi s temi storitvami pridobimo vašo lokacijo, da na primer ugotovimo najbližjo trgovino s.Oliver.


Ugotovitev najbližje poslovalnice s.Oliver

Na naši spletni strani vam nudimo iskanje trgovin s.Oliver. S pomočjo iskalnika trgovin se vam z navedbo vaše trenutne lokacije ali z uporabo lociranja na Google Maps  (glejte uporabo Google Maps) prikažejo najbližje trgovine s.Oliver oz. najbližje partnerske trgovine. Z iskalnikom trgovin s.Oliver lahko z različnimi možnostmi filtriranja, kot so kolekcije za ženske ali moške, posebne znamke s.Oliver ali servisne storitve, poiščete natanko tisto prodajno površino s.Oliver, ki je za vas najprimernejša.


Pri tem se opiramo na naš zakoniti interes po črki f 1. odstavka 6. člena EU GDPR.  Kadarkoli lahko uveljavljate svoje pravice, ki jih imate kot posameznik.  Če imate vprašanja o postopku, nas kontaktirajte na privacypolicy@soliver.com.


Google Maps

Na naši spletni strani uporabljamo Google Maps (API) podjetja Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (»Google«). Google Maps je spletna storitev za prikaz interaktivnih zemljevidov, s katerimi se vizualno prikazujejo geografske informacije. Ob uporabi te storitve se vam prikaže naša lokacija in olajša prihod.


Že ob priklicu podstrani, v katere je vključen zemljevid Google Maps, se informacije o vaši uporabi naše spletne strani (kot npr. vaš IP-naslov) posredujejo strežnikom podjetja Google v ZDA in tam shranijo. To se zgodi neodvisno od tega, ali obstaja uporabniški račun Google, prek katerega ste prijavljeni, ali uporabniški račun ne obstaja. Če ste prijavljeni na Google, se vaši podatki pripišejo neposredno vašemu računu. Če ne želite, da se pripišejo vašemu profilu na Google, se morate pred vklopom gumba odjaviti. Google vaše podatke shrani (celo za neprijavljene uporabnike) kot uporabniške profile in jih analizira. Takšna analiza se izvede zlasti skladno s črko f 1. odstavka 6. člena EU GDPR na podlagi zakonitih interesov podjetja Google za prikazovanje personaliziranih oglasov, tržnih raziskav in/ali potrebam prilagojeno oblikovanje njegove spletne strani. Zoper oblikovanje teh uporabniških profilov imate pravico do ugovora, za njeno uveljavljanje pa se morate obrniti na YouTube.


Za Google LLC s sedežem v ZDA pa velja sporazum med ZDA in EU o varstvu podatkov (»zasebnostni ščit«), ki zagotavlja spoštovanje nivoja varstva podatkov, kot velja v EU.


Če se ne strinjate, da se vaši podatki v bodoče posredujejo podjetju Google v sklopu uporabe Google Maps, imate tudi možnost, da spletno storitev Google Maps popolnoma izklopite, tako da v vašem brskalniku izklopite aplikacijo JavaScript. Storitve Google Maps in s tem tudi prikaza zemljevidov na tej spletni strani po tem ni mogoče uporabljati. Pogoje uporabe, ki jih je objavilo podjetje Google, si lahko ogledate na http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, dodatne pogoje, ki veljajo za uporabo Google Maps, pa najdete na https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html


Izčrpne informacije o varstvu podatkov za storitev Google Maps najdete na spletni strani podjetja Google (»Google Privacy Policy«): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Zavarovanje spletne trgovine pred napadi (Cloud Flare)


Ta stran zaradi varnosti in zaščite prenosa zaupnih vsebin, kot na primer poizvedb, ki jih pošljete nam kot upravljavcu strani, uporablja šifriranje SSL. Da gre za šifrirano povezavo, ugotovite po tem, da se v naslovni vrstici brskalnika »http://« spremeni v »https://« in po simbolu ključavnice v vaši vrstici brskalnika. Ko je vklopljeno šifriranje SSL, podatkov, ki nam jih posredujete, ne morejo hkrati brati tretje osebe. Da vam lahko na naši spletni strani ponudimo varen prenos podatkov s pomočjo šifriranja SSL, za zaščito pred napadi in za optimizacijo časov nalaganja uporabljamo storitev ponudnika Cloudflare, Inc. 101 Townsend St San Francisco, CA 94107. Za Cloudflare velja sporazum med ZDA in EU o varstvu podatkov (»zasebnostni ščit«). Cloudflare se je obvezal, da bo vse osebne podatke, ki jih prejme od držav članic Evropske unije (EU), obravnaval skladno z načeli zasebnostnega ščita. Nadaljnje informacije o zasebnostnem ščitu najdete na seznamu zasebnostnega ščita Ministrstva za trgovino ZDA na naslovu [https://www.privacyshield.gov]. Cloudflare pridobiva statistične podatke o obisku te spletne strani. K podatkom o dostopu sodijo: ime priklicane spletne strani, datoteka, datum in čas priklica, količina prenesenih podatkov, sporočilo o uspešnem priklicu, tip brskalnika in njegova različica, operacijski sistem uporabnika, predhodno obiskana stran (referrer URL), IP-naslov in internetni ponudnik, prek katerega poteka poizvedba. Cloudflare uporablja podatke protokola za statistične analize za namen upravljanja, varnost in optimizacijo ponudbe. Prosimo, da o tem preberete tudi določbe o varstvu podatkov, ki jih je objavilo podjetje Cloudflare in so na voljo tukaj https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.


Pri tem se opiramo na naš zakoniti interes po črki f 1. odstavka 6. člena EU GDPR.  Kadarkoli lahko uveljavljate svoje pravice, ki jih imate kot posameznik.  Če imate vprašanja, nas kontaktirajte na privacypolicy@soliver.com.Stanje 14. 5. 2018

Prosimo, počakajte trenutek ...

Napaka