INFORMACIJE O VARSTVU PODATKOV

Dobrodošli v naši spletni trgovini! Veselimo se, ker se zanimaš za naše podjetje. Zelo nam je pomembno varstvo tvojih osebnih podatkov. Tvoje podatke obdelujemo v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, zlasti v skladu z Uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (EU GDPR) in podzakonskimi akti, ki veljajo za naše podjetje.

Naše informacije o varstvu podatkov ti pojasnjujejo, katere osebne podatke o tebi zbiramo na naši spletni strani, za kaj jih uporabljamo, kdaj jih izbrišemo in s katerimi varnostnimi ukrepi so tvoji podatki čim bolj zaščiteni. Poleg tega te obveščamo o vsakokratni pravni osnovi, ki nam dopušča ustrezno obdelavo podatkov. Poleg tega te bomo obvestili tudi o zakonsko določenih pravicah v zvezi z obdelavo teh podatkov. Da ti omogočimo čim večjo transparentnost naše obdelave podatkov, v nadaljevanju navajamo splošno veljavne informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, nato pa podrobnejše informacije o naslednjih temah:

Osebni podatki so tiste informacije, ki omogočajo identifikacijo fizične osebe. Sem sodijo zlasti ime, datum rojstva, naslov, telefonska številka, e-poštni naslov in tudi tvoj IP naslov.

Podatki so anonimni, če jih nikakor ni možno povezati z uporabnikom.

Odgovorni v smislu varstva podatkov je:

s.Oliver Sales GmbH & Co. KG
Ostring
97228 Rottendorf
Germany

Telefon: 059 – 18 18 77*
*Cena dohodnih klicev se obračuna po veljavnem ceniku tvojega operaterja
E-pošta: onlineshop@si.soliver.com

Zbiranje podatkov/osebni podatki

Osebne podatke zbiramo v skladu z zakonskimi določili. Vse osebne podatke, ki jih o tebi dobimo prek spletne strani, bomo obdelovali samo za namene, ki so podrobneje navedeni v nadaljevanju. Navedeno se izvaja v sklopu omenjenih, zadevnih pravnih predpisov oz. samo s tvojim soglasjem.

Kdaj je podatke dovoljeno obdelovati, določa zlasti 6. člen EU GDPR. Podjetje s.Oliver zbira osebne podatke, če

 • ima tvoje soglasje (Odstavek 6(1) a EU GDPR),
 • so podatki potrebni za izpolnjevanje pogodbe/ukrepov pred sklenitvijo pogodbe (črka b 1. odstavka 6. člena EU GDPR),
 • so podatki potrebni za izpolnitev pravne obveznosti (črka c 1. odstavka 6. člena EU GDPR) ali
 • so podatki potrebni zaradi ohranjanja zakonitih interesov našega podjetja, razen kadar nad takimi interesi prevladajo tvoji interesi, ki zahtevajo varstvo tvojih osebnih podatkov (črka f 1. odstavka 6. člena EU GDPR). Prevladujoč zakoniti interes za obdelavo podatkov predvidevamo zlasti v naslednjih primerih:
  1. Ukrepi sledenja in uporabe piškotkov
   V naši spletni trgovini ti želimo omogočiti optimalno uporabniško izkušnjo in naše oglase prilagoditi tvojim potrebam, zato sodelujemo s številnimi ponudniki storitev in tehnologije ter pri tem uporabljamo piškotke in metode sledenja. Pri tem se, kolikor je mogoče, ravnamo po našem zakonitem interesu obdelave podatkov; v večini primerov v naprej pridobimo tvoje soglasje (črka a 1. odstavka 6. člena oz. točka a 1. stavka 1. odstavka 49. člena EU GDPR), ki ga lahko seveda prek spremembe nastavitev zasebnosti kadar koli prekličeš. Podrobnejše informacije najdeš pod rubriko »Ukrepi sledenja in uporabe piškotkov«.
  2. Preprečevanje goljufij in zmanjšanje izpadov plačil
   Za zmanjšanje tveganj izpada plačil se v sklopu postopka naročila izvede preveritev bonitete, ki je osnova za izbiro prikazanih možnosti plačila. Pozneje vsa posredovana naročila, ki so ocenjena kot možna goljufija, preveri sodelavec in sproži ustrezne ukrepe za preprečitev goljufije. – Nadaljnje informacije boš našel/a v rubriki: »Plačilni sistemi/preverjanje bonitete/preprečevanje goljufij«.
  3. Zagotavljanje varnosti naših sistemov/ugotavljanje motenj
   Zaradi tehnične varnosti, zlasti za namene zaščite pred poskusi napadov na naš spletni strežnik, shranjujemo podatke v skladu s črko f 1. odstavka 6. člena EU GDPR. Pri tem se ne vzpostavi povezava s posameznim uporabnikom. Zlasti zbiramo naslednje podatke: uporabljen spletni strežnik in uporabljen operacijski sistem/ime ponudnika internetnih storitev/podatki o spletni strani, s katere nas obiščeš/podatki o spletnih straneh/ki jih odpreš pri nas, datum in ura obiska/ime zahtevane datoteke/ali je bila datoteka npr. prenesena/prenesena količina podatkov/IP naslov, ki ga je dodelil tvoj ponudnik internetnih storitev. Zbrane osebne podatke seveda obravnavamo zaupno.

Obdobje hrambe oz. merila za določitev obdobja

Podjetje s.Oliver Sales GmbH & Co. KG obdeluje in hrani tvoje osebne podatke samo toliko časa, kot je to potrebno za dosego vsakokratnega namena obdelave ali dokler je to predpisano z zakonsko določenim rokom hrambe (zlasti z vidika gospodarskega in davčnega prava). Ko bo namen dosežen oz. ko bo potekel obvezni rok hrambe, se bodo ustrezni podatki samodejno izbrisali.

Posredovanje podatkov

V določenih primerih je potrebno obdelane osebne podatke v sklopu obdelave podatkov posredovati tretjim osebam. V zvezi s tem obstajajo različna prejemna mesta in kategorije prejemnikov.

Interne službe

Tvoje osebne podatke po potrebi posredujemo znotraj skupine s.Oliver (s.Oliver Sales GmbH & Co. KG). Seveda izpolnjujemo s tem povezane pravne okvirne pogoje in zagotavljamo, da je obdelava tvojih podatkov v skladu s predpisi. Dostop do tvojih osebnih podatkov imajo izključno pooblaščeni sodelavci, ki dostop do podatkov potrebujejo zaradi svojega dela, kot npr. za izpolnitev tvojega naročila ali za vzpostavitev stika pri povratnih vprašanjih.

Eksterna mesta

Osebni podatki se ob upoštevanju pravnih zahtev posredujejo naslednjim kategorijam uporabnikov:

 • izvajalcem storitev v sklopu izvedbe naročila
 • ponudnikom storitev pošiljanja, dobaviteljem, ponudnikom plačilnih storitev,
 • podjetjem, ki preverjajo boniteto,
 • podjetjem, ki opravljajo marketinške storitve,
 • ponudnikom storitev v sklopu komunikacijskih sistemov,
 • državnim organom in ustanovam, če je to zahtevano oz. Potrebno ali smo pravno zavezani, da to storimo

Varen prenos tvojih podatkov

Za čim boljšo zaščito shranjenih podatkov proti naključnim ali namernim manipulacijam, izgubi, uničenju ali dostopu neupravičenih oseb, izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe. Nivoje varnosti ves čas preverjamo v sodelovanju z varnostnimi strokovnjaki in jih prilagajamo novim varnostnim standardom.

Varnost tvojih podatkov nam je seveda pomembna tudi med prenosom znotraj skupine s.Oliver ali pri prenosu našim partnerjem/tretjim osebam – temu primerno izbiramo varne postopke za prenos:

prenos podatkov poteka načeloma prek šifriranih povezav. Pri tem v skladu s stanjem tehnologije uporabljamo ustrezne protokole, kot npr. TLS 1.2 s PFS.

Izmenjava podatkov na našo spletno stran in z naše spletne strani zato poteka izključno v šifrirani obliki. Protokol za prenos, ki ga nudimo za naše spletne strani, je HTTPS z uporabo aktualnih protokolov za šifriranje.

Povezave do drugih ponudnikov

Naša spletna stran vsebuje tudi povezave na spletne strani drugih podjetij, kar je tudi jasno razvidno. Če so na spletni strani povezave do drugih ponudnikov, navajamo, da na njihovo vsebino nimamo vpliva. Zato za te vsebine tudi ne moremo prevzeti jamstva in odgovornosti. Za vsebine teh strani je vedno odgovoren vsakokratni ponudnik ali upravljavec strani. Povezane strani so bile v trenutku nastanka povezave preverjene glede morebitnih kršitev zakonov in vidnih nezakonitosti. V trenutku vzpostavitve povezave, ni bilo razvidnih nezakonitih vsebin. Trajno izvajanje vsebinskega preverjanja povezanih strani brez konkretnih indikacij za kršitev zakonodaje pa ni sprejemljivo. Če se odkrije, da gre za kršitev zakonodaje, se takšne povezave nemudoma odstranijo.

Pravice posameznikov

V nadaljevanju te obveščamo o pravicah, ki ti kot posamezniku brezplačno pripadajo.

 • Informacije: Z veseljem te obvestimo o tem, ali so pri nas shranjeni in se obdelujejo tvoji osebni podatki ter ti posredujemo, kateri.
 • Popravek: Če so pri nas shranjeni napačni osebni podatki, jih bomo seveda z veseljem popravili.
 • Omejitev: Obdelavo tvojih osebnih podatkov lahko omejiš pod določenimi pravnimi pogoji. Na primer, če oporekaš pravilnosti podatkov, ki so nam na voljo.
 • Izbris: če je iz pravnih razlogov mogoče, tvoje osebne podatke, ne glede na naše upravljanje izbrisov, na tvojo individualno željo z veseljem izbrišemo.
 • Ugovor: Postopkom obdelave, ki jih izvajamo v zvezi z osebnimi podatki, ki temeljijo na presoji interesov, lahko ugovarjaš z navedbo posebnih razlogov.
 • Preklic: Če smo prejeli tvoje soglasje za obdelavo podatkov, ga lahko seveda brez navedbe razlogov kadarkoli prekličeš z veljavnostjo za vnaprej.
 • Prenosljivost podatkov: Z veseljem ti ali tretji osebi, ki jo navedeš, zagotovimo osebne podatke, ki se nanašajo na tebe, in ki smo jih prejeli v sklopu sklenitve pogodbe ali soglasja in temeljijo na avtomatiziranem postopku obdelave podatkov, v splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
 • Pritožba: Prav tako imaš pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu.

Svoje pravice kot posameznik lahko kadar koli uveljavljaš z uporabo možnosti za stik ali se v zvezi z varstvom podatkov pogovoriš z nami. Naša organizacija za varstvo podatkov ti je z veseljem na voljo na naslovu privacypolicy@soliver.com.

Pravice do pritožbe pri nadzornem organu

Kadar koli se lahko obrneš na za tebe veljaven nadzorni organ. Kot druga možnost ti je po želji na voljo tudi naš nadzorni organ, in sicer:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Postfach 606
91511 Ansbach
Germany

Dodatna vprašanja

Kadar koli se lahko zaupno obrneš na našo organizacijo za varstvo podatkov na naslov privacypolicy@soliver.com.

Ukrepi sledenja in uporabe piškotkov

Kot smo navedli uvodoma, ti želimo v naši spletni trgovini ponuditi najboljšo uporabniško izkušnjo in naše oglase prilagoditi tvojim potrebam. Zato sodelujemo s številnimi ponudniki storitev in tehnologije ter pri tem uporabljamo piškotke in metode sledenja. Izčrpne informacije najdeš v nadaljevanju:

Potrebne tehnologije

Te tehnologije so potrebne za omogočanje osnovnih funkcij spletne strani.

Google Tag Manager (črka f 1. odstavka 6 člena EU GDPR)

Ta spletna stran uporablja Google Tag Manager, storitev spletne aplikacije Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska. Služba omogoča, da se oznake spletnih strani uporabljajo na platformi. Samo orodje za upravljanje oznak, ki implementira oznake, je domena brez piškotkov. To pomeni: da se načeloma ne uporabljajo piškotki in ne zajemajo osebni podatki. Google Tag Manager pa sproži druge oznake, ki po potrebi spet zajemajo podatke. Vendar pa do njih ne dostopa. Če je bila na nivoju domene ali piškotkov opravljena deaktivacija, ostane slednja veljavna za vse sledilne oznake, ki so bile implemenitrane z aplikacijo Google Tag Manager.

Več informacij o najdeš na http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html

Sentry

Sentry je orodje podjetja Functional Software Inc. (Sentry), 45 Fremont Street 8th Floor San Francisco, CA 94105, Združene države Amerike (»Sentry«) za spremljanje stabilnosti sistema ter prepoznavanje in odpravljanje napak v kodi strani. Sentry zbira naslov IP, podatke o napravi, podatke o uporabi in podatke o napakah, da zagotovi stabilnost sistema in da lahko pravočasno zazna in odpravi napake. Orodje uporabljamo zaradi našega zakonitega interesa za izboljšanje spletne strani in odpravljanje težav (čl. 6 odst. 1 stavek 1 točka f GDPR, § 25 odst. 2 TTDSG). Zbrani podatki ne bodo uporabljeni v druge namene.

Upoštevaj, da ima Sentry kot ameriški ponudnik sedež v državi, ki ima morda nižjo raven varstva podatkov kot EU. Evropska raven varstva podatkov je zagotovljena s sklenitvijo ustreznih pogodbenih predpisov in ustreznimi garancijami.

Privzeto se zbrani podatki izbrišejo po 90 dneh.

Dodatne informacije o obdelavi podatkov s strani Sentry najdeš tudi na: https://sentry.io/privacy/

Nastavitve zasebnosti

V Nastavitvah zasebnosti si lahko ogledaš, katere storitve uporabljamo, in se kadar koli tudi z naknadnimi spremembami nastavitev sam/a odločiš, ali in v kolikšni meri želiš z njimi soglašati. Obdelava poteka na osnovi tovje privolitve v skladu s črko a 1. odstavka 6. člena po potrebi točka a 1. stavka 1. odstavka 49. člena EU GDPR.

Usercentrics (črka c, f 1. odstavka 6. člena EU DS-GVO)

Za pridobitev in upravljanje tvojega soglasja uporabljamo platformo Usercentrics Consent Management. Upravlja jo podjetje Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München. Platforma Usercentrics Consent Management zbira informacije o napravah, brskalnikih, podatke opt-in in opt-out, datumu in času obiska, zahtevi po URL-jih in poti spletne strani prek JavaScripta. JavaScript omogoča podjetju Usercentrics GmbH obveščanje uporabnika o določenih oznakah in spletnih tehnologijah na naši spletni strani, prav tako pa tudi omogoča pridobitev soglasja, da lahko upravlja in shranjuje podatke uporabnika. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je črka c in f 1. stavka 1. odstavka 6. člena EU GDPR, saj smo zakonsko obvezani dokazati soglasje (v skladu s 1. odst. 7. člena EU GDPR). Cilj je poznavanje preferenc uporabnika in njihovo ustrezno izvajanje ter z zakonodajo usklajeno shranjevanje. Podatki bodo izbrisani takoj, ko za protokoliranje ne bodo več potrebni in temu ne bodo nasprotovala zakonsko določena obdobja hranjenja. Podatki o soglašanju (soglasje in preklic soglašanja) se hranijo tri leta. Po tem obdobju bodo podatki nemudoma izbrisani ali po povpraševanju posredovani na pristojno službo v obliki izvoženih podatkov. Uporabnik lahko izvajanje JavaScripta kadarkoli trajno onemogoči z ustreznimi nastavitvami v svojem brskalniku, kar bi izvajanje JavaScripta preprečilo tudi podjetju Usercentrics. Dodatne informacije v zvezi z zaščito podatkov pri podjetju Usercentrics lahko najdeš na: https://usercentrics.com/privacy-policy/

Funkcionalno

Zahtevano za pravilen prikaz bistvenih vsebin in funkcij spletnega mesta, npr. funkcije klepeta, iskanje partnerjev, prikaz prilagojene vsebine spletnega mesta.

Algolia (črka a 1. odstavka 6. člena GDPR; prvi odstavek 25. člena nemškega zakona o varstvu podatkov TTDSG s soglasjem, točka f 1. odstavka 6. člena GDPR brez soglasja)

Na podlagi vašega soglasja na naši spletni strani uporabljamo orodje za iskanje, trženje in analizo Algolia podjetja Algolia SAS, 55 Rue d'Amsterdam, 75008 Pariz, Francija. To orodje med drugim s pomočjo piškotka zagotavlja storitve analize za našo funkcijo iskanja na spletnem mestu. S tem zbiramo informacije o tem, kako uporabljate našo spletno stran in funkcijo iskanja, da vam lahko zagotovimo prilagojene rezultate iskanja glede na vaše interese. Zaradi nabora piškotkov ga je mogoče prepoznati tudi v več sejah, da vam lahko predstavimo rezultate iskanja, ki jih podpira umetna inteligenca, prilagojene vam, ter si ogledate in analizirate ustrezno daljše časovno obdobje.

Orodje zbira informacije o brskalniku, IP naslov skrajšan za štiri števke, iskalne poizvedbe in iskalne filtre, klike na rezultate iskanja, izdelke ali druge gumbe, individualni ID uporabnika, časovni žig, informacije o napravi in podatke o uporabi, kot so obiskane strani, ogledani izdelki ali izdelki, dodani v nakupovalno košarico, in opravljeni nakupi. Poleg tega se geolokacija izvaja tudi na podlagi vašega IP naslova.

Piškotek ima življenjsko dobo 90 dni, zbrane podatke hranimo 365 dni.

Prenos v tretje države zunaj EU / EGP se ne izvaja. Dodatne informacije o obdelavi podatkov s strani Algolia najdete na povezavi https://www.algolia.com/policies/privacy/

Dano soglasje lahko kadar koli prekličete z učinkom v prihodnosti. Če želite to narediti, preprosto prikličite nastavitve varstva podatkov in zavrnite ustrezno soglasje. Prosimo upoštevajte, da je treba nastavitev spremembe varstva podatkov opraviti posebej za vsako končno napravo.

PASICA ZA SOGLASJE

Če ne želite dati svojega soglasja, seveda ne bomo zbirali nobenih osebnih podatkov, ki niso potrebni za zagotavljanje funkcije iskanja. Zlasti ni nastavljen noben piškotek in vaš naslov IP se uporablja samo za prikaz (neprilagojenih) rezultatov iskanja in se nato skrajša. V nasprotnem primeru se zbirajo samo iskalne poizvedbe in filtri, podatki o brskalniku in napravi, časovni žigi in približna geolokacija na podlagi vašega IP-naslova.

Dynamic Yield

Na naši spletni strani, kot tudi v okviru personaliziranih e-poštnih kampanj, uporabljamo storitev ponudnika Dynamic Yield

Dynamic Yield, Inc. /Mastercard Europe SA, 198A Chaussée de Tervuren, Waterloo, Belgija, B-1410

Dynamic Yield zbira in obdeluje naslednje podatke:

 • IP naslov
 • Geografsko lokacijo
 • Podatke o napravi
 • Podatke o brskalniku
 • Uporabniški podatki
 • Predhodno obiskani strani
 • Edinstveni identifikator mobilne naprave
 • Podatke o uporabniškem agentu
 • E-poštni naslov

Ponudnik Dynamic Yield optimira vsebino te spletne strani za vas. To so priporočila po meri, enakovredni izdelki ali druga prilagojena, personalizirana vsebina, ki je pomembna za vas in bo prispevala k osebnemu doživetju uporabe naše spletne strani. Dynamic Yield v ta namen uporablja tako imenovane piškotke in v ta namen zbira informacije o vaših dejavnostih uporabe na naši spletni strani.

Če ste na naši spletni strani podali vaše soglasje, bodo podatki o premikih, pridobljeni s strani Dynamic Yield, dodani ustreznemu uporabniškemu profilu.

Posredovanje ponudnika Dynamic Yield temelji na vašem soglasju v skladu s točko a 1. odstavka 6. člena GDPR, ki jo lahko kadar koli prekličete tukaj.

Če ne daste soglasja, bo Dynamic Yield iz vašega naslova IP in podatkov o uporabniškem agentu prebral le vašo geografsko lokacijo, vendar teh podatkov ne bo shranil ali nadalje obdelal. To se stori za namen prikaza priporočil izdelkov (podobnih izdelkov ali najbolje prodajanih izdelkov) na spletnem mestu. Piškotki za ta namen niso nastavljeni. Teh podatkov ne pripisujemo vam kot osebi in jih ne združujemo z drugimi osebnimi podatki, ki so morda na voljo; podatkov, zlasti lokacije, ne uporabljamo in ne ocenjujemo. Podatki se zbirajo na podlagi našega zakonitega interesa za prikazovanje priporočil izdelkov (točka f 1. odstavka 6. člena EU GDPR),, saj imajo zbrani podatki le minimalno potrebno osebno referenco.

Podatki, ki jih zbere ponudnik Dynamic Yield, bodo shranjeni, dokler ne prekličete soglasja. V nasprotnem primeru bodo ti podatki izbrisani takoj, ko ne bo več veljal namen zbiranja podatkov. To je najpozneje 90 dni po vaši zahtevi za izbris.

Ta storitev lahko zbrane podatke prenese v drugo državo. Upoštevajte, da lahko ta storitev prenese podatke izven Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora ter v državo, ki ne zagotavlja ustrezne ravni varstva podatkov. Če se bodo podatki prenesli v ZDA, obstaja nevarnost, da jih bodo obdelovali organi ZDA za namene kontrole in nadzora, ne da bi vi pri tem imeli možnosti do pravnih sredstev. Vendar pa sprejemamo mogoče ukrepe in ukrepe, ki so potrebni za zaščito podatkov v skladu s 44. členom naslednje EU GDPR, da dosežemo raven zaščite podatkov v tretji državi.

Google Maps

Na naši spletni strani uporabljamo Google Maps (API) podjetja Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (»Google«). Google Maps je spletna storitev za prikaz interaktivnih zemljevidov, s katerimi se vizualno prikazujejo geografske informacije. Ob uporabi te storitve se ti prikaže naša lokacija in olajša prihod do trgovine.

Že ob priklicu tistih podstrani, v katere je vključen zemljevid Google Maps, se informacije o tvoji uporabi naše spletne strani (kot npr. vaš IP naslov) posredujejo strežnikom podjetja Google v ZDA in se tam shranijo. To se zgodi ne glede na to, ali obstaja uporabniški račun Google, prek katerega si prijavljen/a, ali uporabniški račun ne obstaja. Če si prijavljen/a na Google, se tvoji podatki pripišejo neposredno tvojemu računu. Če ne želiš, da se pripišejo tvojemu profilu na Google, se moraš pred vklopom gumba odjaviti. Google tvoje podatke shrani (celo za neprijavljene uporabnike) kot uporabniške profile in jih analizira. Takšna analiza se izvede zlasti v skladu s črko f 1. odstavka 6. člena EU GDPR na podlagi zakonitih interesov podjetja Google za prikazovanje individualiziranih oglasov, tržnih raziskav in/ali potrebam prilagojeno oblikovanje Googlove spletne strani. Prosimo, upoštevaj, da po potrebi poteka posredovanje podatkov v tretjo državo zunaj EU/EGP, ki ima po možnosti nižjo stopnjo varstva podatkov, kot je v EU (točka a 1. stavek 1. odstavka 49. člena EU GDPR). Kreiranju teh uporabniških profilov imate pravico ugovarjati, za uveljavljanje te pravice pa se moraš obrniti na Google.

Če se ne strinjaš, da se tvoji podatki v bodoče posredujejo podjetju Google v sklopu uporabe Google Maps, imaš tudi možnost, da spletno storitev Google Maps popolnoma izklopiš, tako da v tvojem brskalniku izklopiš aplikacijo JavaScript. Storitve Google Maps in s tem tudi prikaza zemljevidov na tej spletni strani po tem ni mogoče uporabljati. Pogoje uporabe, ki jih je objavilo podjetje Google, si lahko ogledaš na http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html dodatne pogoje uporabe, ki veljajo za uporabo Google Maps, pa najdeš na https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Izčrpne informacije o varstvu podatkov za storitev Google Maps najdeš na spletni strani podjetja Google (»Google Privacy Policy«): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

YouTube

YouTube je video portal podjetja YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ZDA (v nadaljevanju »YouTube«). V naših spletnih storitvah je vsebovan vsaj en vtičnik YouTube. Ko prikličeš spletno storitev, ki vsebuje vtičnik YouTube, tvoj brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki YouTube. Pri tem se na YouTube posreduje informacija, da je tvoj brskalnik obiskal ustrezno stran naših spletnih storitev, tudi če nimaš računa na YouTube, ali če nisi prijavljen/a v svoj račun. To informacijo tvoj brskalnik posreduje neposredno strežniku podjetja YouTube v ZDA in jo tam shrani.

Če si hkrati prijavljen/a v svoj račun YouTube, se priklic strani poleg tega lahko pripiše tvojemu računu YouTube in bi YouTubu omogočil/a, da tvoje vedenje pri brskanju neposredno pripiše tvojemu osebnemu profilu.

Če želiš podjetju YouTube preprečiti posredovanje in shranjevanje tvojih podatkov in tvojih navad na naših spletnih storitvah, se moraš pred obiskom naših strani pri YouTube odjaviti in izbrisati morebitne piškotke, ki jih je namestil YouTube.

Nadaljnje informacije o pridobivanju in uporabi tvojih podatkov s strani YouTuba najdeš v njihovih informacijah o varstvu podatkov na https://www.YouTube.com/static?template=privacy_guidelines in v izjavi o varstvu podatkov, ki jo je izdalo podjetje Google, na naslovu https://www.google.com/policies/privacy/.

Pri zbiranju podatkov se v skladu s črko a 1. odstavka 6. člena GDPR opiramo na tvoje soglasje v zvezi z ustrezno obdelavo podatkov, ki ga lahko s spremembo nastavitev zasebnosti seveda tudi kadar koli prekličeš. Prosimo, upoštevaj, da po potrebi poteka posredovanje podatkov v tretjo državo zunaj EU/EGP, ki ima po možnosti nižjo stopnjo varstva podatkov, kot je v EU (točka a 1. stavek 1. odstavka 49. člena EU GDPR).

Analytics

Te tehnologije nam omogočajo analizo spletne strani z namenom merjenja in izboljšanja uspešnosti.

Google Analytics 4

Ta spletna stran na osnovi tvojega soglasja (v skladu s točko a 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR), uporablja storitev Google Analytics 4, ki je storitev za spletne analize podjetja Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (»Google«). Google Analytics 4 uporabljamo na strežniški strani in na začetku podatke zbiramo sami. V naslednjem koraku podatke posredujemo Googlu v oceno. Neposredna podatkovna povezava med tabo in Googlom ne bo vzpostavljena. Za dostop do informacij na tvoji končni napravi se uporabljajo tudi piškotki in druge tehnologije.

Pri tem zbiramo in obdelujemo naslednje podatke:

 • ID naročila
 • ID košarice
 • Podatki o računu
 • Stopnje obiskov ene strani
 • Informacije o brskalniku
 • Pot klikanja
 • Informacije o napravi
 • Datum in čas ter trajanje obiska
 • IP naslov
 • Prenosi
 • Lokacija
 • Ponudnik internetnih storitev
 • Premiki miške
 • Ločljivost zaslona
 • Vedenjski podatki
 • URL napotitelja
 • Posodobitve aplikacij

Če nam podeliš soglasje (črka a 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR) za obdelavo podatkov s storitvijo Google Analytics 4, uporabljamo tvoje podatke za analizo uporabe. V tem primeru podatke posredujemo Googlu v oceno brez anonimizacije ali psevdonimizacije. V tem primeru bodo informacije posredovane Googlovemu strežniku v ZDA in tam shranjene, kot je navedeno. Vendar pa je Googlova anonimizacija IP-ja aktivna, tako da se tvoj IP-naslov skrajša pred prenosom podatkov in znotraj Evropske unije ali držav pogodbenic Evropskega gospodarskega prostora. Google ne shrani celotnega naslova IP. Neskrajšan prenos celotnega naslova IP Googlu poteka le v izjemnih primerih.

Po naročilu upravitelja te spletne strani bo Google te informacije uporabil za analizo tvoje uporabe te spletne strani, pripravo poročila o spletnih aktivnostih in izvedbo drugih storitev, povezanih z uporabo spletne strani in interneta. IP naslov, ki ga tvoj brskalnik pošlje v okviru storitve Google Analytics 4, ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki.

Seje in oglaševalske akcije se po določenem časovnem obdobju vedno prekinejo. Privzeto se seje končajo po 30 minutah nedejavnosti, oglaševalske akcije pa po 30 dneh. Osebni podatki uporabnikov se izbrišejo ali anonimizirajo po 14 mesecih, nabor piškotkov ima življenjsko dobo 24 mesecev.

V primeru obdelave na podlagi tvojega soglasja, Google tvoje osebne podatke obdeluje in hrani v ZDA. Ustrezni pogodbeni predpisi in garancije zagotavljajo skladnost z evropsko ravnjo varstva podatkov za prenos in obdelavo podatkov v tretjih državah. Obdelava podatkov oz. njihova hramba v tretjih državah lahko temelji tudi na tvoji privolitvi (v skladu s črko a 1. stavka 1. odstavka 49. člena GDPR), v tem primeru boš posebej obveščen/a ob pridobitvi tvojega soglasja, kot tudi o možnosti preklica.

Podano soglasje lahko kadar koli prekličeš z učinkom v prihodnosti. Če želiš to narediti, preprosto prikliči našo pasico za soglasje in prekliči izbiro ustreznega soglasja. Prosimo upoštevaj, da je treba spremembo za nastavitev pasice za soglasje opraviti posebej za vsako končno napravo.

PASICA ZA SOGLASJE

To spletno mesto uporablja funkcijo anonimizacije IP storitve Google Analytics 4. Poleg tega je bila z Googlom sklenjena pogodba za obdelavo podatkov o naročilu. Imate tudi možnost deaktivacije Google Aalytics 4 z uporabo dodatka za brskalnik.

Več informacij o pogojih uporabe in varstvu podatkov najdete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html in https://policies.google.com/?hl=de

Več informacij o tem najdete na https://support.google.com/analytics/answer/6004245 (splošne informacije o Google Analytics in varstvu podatkov).

Google Analytics Universal Analytics (črka a 1. odstavka 6. člena EU-GDPR/črka f 1. odstavka 6. člena GDPR)

To spletno mesto uporablja na podlagi tvojega soglasja (črka a 1. stavka 1. odstavka 6. člena EU-GDPR) Google Analytics, storitev spletne analitike, ki jo zagotavlja Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (»Google«). Google Analytics uporablja tako imenovane »piškotke« in druge tehnologije, ki dostopajo do informacij na tvoji končni napravi [...] in omogočajo analizo tvoje uporabe spletne strani. Google Analytics Universal Analytics uporabljamo na strežniški strani in na začetku podatke zbiramo sami. V naslednjem koraku podatke posredujemo Googlu v oceno.

Po naročilu upravitelja te spletne strani bo Google te informacije uporabil za analizo tvoje uporabe te spletne strani, pripravo poročila o spletnih aktivnostih in izvedbo drugih storitev, povezanih z uporabo spletne strani in interneta. IP naslov, ki ga tvoj brskalnik pošlje v okviru storitve Google Analytics, ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki. Osebni podatki uporabnikov bodo po 26 mesecih izbrisani ali anonimizirani. Kadar koli imaš pravico, da svoje soglasje z veljavnostjo za prihodnost prekličeš. Če želiš uveljaviti svojo pravico do preklica, te prosimo, da to storitev izklopiš z »orodjem za soglasje za uporabo piškotkov«, ki je na voljo na spletni strani. Z Googlom smo za uporabo storitve Google Analytics sklenili pogodbo za obdelavo naročil, s katero je Google zavezan, ščititi podatke naših obiskovalcev strani in da jih ne posreduje tretjim osebam. Ta storitev lahko pridobljene podatke posreduje drugi državi. Prosimo, da upoštevaš, da lahko ta storitev prenaša podatke izven Evropske Unije in Evropskega gospodarskega prostora in v državo, ki ne zagotavlja ustreznega nivoja zaščite podatkov. Če se bodo podatki prenesli v ZDA, obstaja nevarnost, da bodo tvoje podatke obdelovali organi ZDA za namene kontrole in nadzora, ne da bi pri tem ti imel/a možnosti do pravnega pouka. Vendar pa sprejemamo mogoče ukrepe in ukrepe, ki so potrebni za zaščito podatkov v skladu s 44. členom in nadaljnjimi EU GDPR, da dosežemo nivo zaščite podatkov v tretji državi.

Dodatne opombe v zvezi s storitvijo Google Analytics najdeš tukaj: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Trženje

Te tehnologije oglaševalci uporabljajo za prikaz oglasov, ki se ujemajo z interesi.

Emarsys

Uporabljamo storitve delniške družbe Emarsys eMarketing Systems AG (Stralauer Platz 34, 10243 Berlin; www.emarsys.com/de). Emarsys je marketinška storitev. S to storitvijo se lahko poveča zvestoba strank in kupcev. Namen te obdelave podatkov je vzdrževanje odnosov s strankami in kupci, neposredno oglaševanje in analiza ter optimizacija naših spletnih novic.

Emarsys deluje tako, da shranjuje ustrezne piškotke in Trackingpixel. Ob obisku naše spletne strani/kliku na naše spletne novice, predvidevamo, da soglašaš (v skladu s pravno podlago točke a 1. odstavka 6. člena EU GDPR; 1. odstavkom 25. člena nemškega zakona o varstvu podatkov TTDSG), shrani se ta piškotek in zberejo se naslednji podatki:

 • datum in čas obiska strani,
 • uporabniški podatki,
 • odpiranje e-poštnih sporočil,
 • potrdila o prejemu in potrdila o branju e-poštnih sporočil,
 • ogledani izdelki,
 • potek brskanja po spletu,
 • ID-piškotkov pod psevdonimom,
 • kliknjene povezave,
 • uporabniško vedenje,
 • IP-naslov.

Podatki, ki jih Emarsys zbere s piškotki se združijo v uporabniškem profilu, ki ti ga je mogoče dodeliti prek e-poštnega naslova, ki si ga navedel/a ob registraciji. Tako zbrani podatki so namenjeni individualizaciji tvojih spletnih novic. Če naših spletnih novic več ne želiš prejemati, se lahko kadar koli odjaviš, tako da klikneš povezavo za odjavo, ki je dodana v vsaki spletni pošti, ali tako, da pošlješ e-poštno sporočilo s tvojo zahtevo po odjavi. Podatke lahko uporabimo tudi za prikaz priporočil za izdelke iz naših spletnih aplikacij ali prek SMS-ov, WhatsApp-a in Push & Print-a.

Podatke, ki smo jih zbrali prek storitve Emarsys hranimo dokler je to potrebno za namen, za katerega so bili zbrani oz. tako dolgo, dokler uporabnik ne prekliče soglasja za obdelavo podatkov ali dokler so potrebni za namene obdelave.

Tvoje soglasje lahko kadar koli prekličeš TUKAJ (vstavite povezavo do pasice za soglasje).

Dodatne informacije v zvezi z zaščito podatkov pri delniški družbi Emarsy najdeš na spletnem naslovu: https://www.emarsys.com/en/privacy-policy/

Googlove izboljšane konverzije

V povezavi z Google Ads uporabljamo razširitev »Enhanced Conversions« podjetja Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4. Irska (»Google«). Pri tem se vnosni podatki v polja obrazca na naši spletni strani ali digitalne ponudbe beležijo z oznakami in se v šifrirani obliki prek vmesnika prenesejo v storitev Google Ads. Google tako zbrane podatke poveže z že zbranimi obstoječimi uporabniškimi podatki za oblikovanje profilov in jih da na voljo odgovorni osebi. Če obiskuješ druga spletna mesta, ki prav tako uporabljajo Googlove izboljšane konverzije ali druge Googlove storitve, bodo te informacije prav tako povezane s tvojim edinstvenim ID-jem. Vendar ni razvidno, katere druge strani obiskuješ.

Če si hkrati prijavljen/a v Google račun, so zahteva za stran in vnosi prav tako dodeljeni tvojemu Google računu. Tvoje uporabniško vedenje je nato dodeljeno neposredno tvojemu osebnemu profilu. Če želiš to preprečiti, se lahko pred dostopom do strani odjaviš iz svojega Google računa ali pa ne podaš soglasja za storitev.

Namen obdelave je pridobiti boljši vpogled v uporabniško vedenje naših uporabnikov, da bi natančneje in ustrezneje uskladili in optimizirali naše ponudbe in oglaševalske ukrepe. Z uporabo Googlovih izboljšanih konverzij prejmemo celovitejšo sliko uporabe in večjo vidljivost za našo analizo Google Ads.

Ni nam znano, da bi Google podatke uporabljal za lastne namene. Vneseni podatki se zabeležijo po tvojem izrecnem soglasju in šele potem, ko je vnos opravljen in nam posredovan.

Tako obdelani podatki bodo izbrisani po izpolnitvi namena, vendar najkasneje po 60 dneh za nedodeljene podatke in po 140 dneh za dodeljene podatke.

Pravna podlaga za obdelavo tvojih osebnih podatkov je tvoja privolitev, črka a 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR, v kolikor se podatki, shranjeni na končni napravi, beležijo in obdelujejo na podlagi 1. odstavka 25. člena nemškega zakona o varstvu podatkov TTDSG.

Obdelava poteka na podlagi tvojega predhodnega soglasja. To lahko z učinkom za prihodnost kadar koli prekličeš. Če želiš to narediti, preprosto prikliči našo pasico za soglasje in prekliči izbiro ustreznega soglasja. Prosimo upoštevaj, da je treba spremembo za nastavitev pasice za soglasje opraviti posebej za vsako končno napravo.

PASICA ZA SOGLASJE

Podatki, ki jih Google zbira o uporabnikih, se posredujejo Googlu in med drugim hranijo na Googlovih strežnikih v ZDA. Ponudnik storitev je z ustreznimi pogodbenimi predpisi zavezan k spoštovanju standardov varstva podatkov EU in zagotavljanju evropske ravni varstva podatkov. Obdelava podatkov oz. hramba v tretjih državah lahko temelji tudi na vaši privolitvi (črka a 1. stavka 1. odstavka 49. člena GDPR). V tem primeru boš posebej obveščen/a o tem in s tem povezanih tveganjih.

Več informacij o Googlovih izboljšanih konverzijah najdeš na: https://support.google.com/google-ads/answer/9888656?hl=de

Crealytics

Ta spletna stran na osnovi vašega soglasja, ki ste ga podelili v skladu s točko a 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR, uporablja storitev Crealytics CLV Real Time Tag, podjetja Crealytics GmbH, Salzufer 12, 10587 Berlin za optimizacijo kanala Paid Search še posebej pa za izboljšanje prikazovanja oglasov prek storitve Google. Tako se sledenje naročilom izvaja prek Java Scripta. Storitev Crealytics prejme posredovane podrobnosti o transakcijah, ki so bile opravljene prek spletne strani v namen izračuna vrednosti transakcije. To vključuje naslednje podatke: ime trgovca, tržišče, ID transakcije, vrednost transakcije, valuta transakcije, podrobnosti transakcije (ID naročila, čas, trg, nova stranka, podrobnosti o kupljenih izdelkih: ID izdelka, prihodek, količina, stroški izdelka, vrednost popusta, stroški pošiljanja, DDV, stopnja za izračun DDV-ja, stopnja vračil), ID konverzije, oznaka konverzije.

Soglasje lahko kadarkoli prekličete z učinkom za prihodnost prek nastavitev zasebnosti v skupini Za trženje iskalnika. Upoštevajte, da je treba spremeniti nastavitve zasebnosti za vsako napravo posebej.

POVEZAVA Nastavitve zasebnosti

Google Ads sledenje konverzijam

Uporabljamo sledenje konverzijam Google Ads in storitev ponovnega trženja družbe Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA, »Google«). Google Ads uporablja »piškotke«, besedilne datoteke, ki so shranjene na tvojem računalniku in ustvarjajo statistiko konverzij za oglaševalski program Google Ads. Googlova storitev ponovnega trženja nam omogoča bolj ciljno usmerjeno prikazovanje oglasov za naše spletno mesto, ki so potencialno bolj ustrezni za samega uporabnika. Na primer, če se uporabniku na drugih spletnih mestih prikažejo oglasi za izdelke, ki so ga zanimali, se to imenuje »ponovno trženje«. Za te namene se ob priklicu naših spletnih mest, na katerih je aktivno sledenje konverzijam Google Ads, integrirane tako imenovane oznake za ponovno trženje (nevidne grafike ali koda, imenovana tudi »Web Beacons«). V tej datoteki je zapisano, katera spletna mesta uporabnik obišče, katere vsebine ga zanimajo in na katere ponudbe je kliknil, ter tehnične informacije o brskalniku in operacijskem sistemu, napotitvenih spletnih straneh, časih obiskov in drugi podatki o uporabi spletne ponudbe. Zabeleži se tudi IP naslov uporabnika, pri čemer se celoten IP naslov le v izjemnih primerih prenese na Googlov strežnik v ZDA in se tam skrajša.

Če uporabnik nato obišče druge spletne strani, se mu lahko prikažejo oglasi, prilagojeni njegovim zanimanjem. Uporabniški podatki se obdelujejo pod psevdonimom kot del Googlovih marketinških storitev. Google namreč ne shranjuje ali obdeluje imena ali e-poštnega naslova uporabnika, temveč ustrezne podatke v zvezi s piškotki znotraj uporabniških profilov pod psevdonimom. To pomeni, da se z Googlovega vidika oglasi ne upravljajo in prikazujejo za točno določeno osebo, temveč za lastnika piškotka, ne glede na to, kdo je ta lastnik. To ne velja, če je uporabnik Googlu izrecno dovolil obdelavo podatkov brez te psevdonimizacije. Podatki o uporabnikih, ki jih zberejo storitve Google Marketing Services, se posredujejo Googlu in shranijo na Googlovih strežnikih v ZDA.

Ponudnik storitev je z ustreznimi pogodbenimi predpisi zavezan k spoštovanju standardov varstva podatkov EU in zagotavljanju evropske ravni varstva podatkov. Obdelava podatkov oz. hramba v tretjih državah lahko temelji tudi na tvoji privolitvi (črka a 1. stavka 1. odstavka 49. člena GDPR), boš v tem primeru o tem obveščen/a posebej.

Uporabljani piškotki praviloma po 30 dneh niso več veljavni in niso namenjeni osebni identifikaciji. Če obiščeš določene strani našega spletnega mesta in piškotku veljavnost še ni potekla, lahko Google in mi ugotovimo, da si kliknil/a na oglas in bil/a preusmerjen/a na to stran.

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je vaša privolitev, črka a 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR, 1. odstavek 25. člena nemškega zakona o varstvu podatkov TTDSG.

Obdelava poteka na podlagi tvojega predhodnega soglasja. To lahko z učinkom za prihodnost kadar koli prekličeš. Če želiš to narediti, preprosto prikliči našo pasico za soglasje in prekliči izbiro ustreznega soglasja. Prosimo upoštevaj, da je treba spremembo za nastavitev pasice za soglasje opraviti posebej za vsako končno napravo.

PASICA ZA SOGLASJE

Načeloma lahko po želji deaktiviraš samodejno nastavitev piškotkov v nastavitvah brskalnika. Piškotke za sledenje konverzijam lahko deaktiviraš tudi tako, da nastaviš brskalnik tako, da blokira piškotke iz domene »www.googleadservices.com.

Za več informacij o tem, kako Google uporablja podatke za namene trženja, glej stran s pregledom: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Googlov pravilnik o zasebnosti najdeš na povezavi https://www.google.com/policies/privacy. Če na splošno želiš nasprotovati oglaševanju na podlagi zanimanja s strani Googlovih marketinških storitev, lahko uporabiš nastavitve in možnosti zavrnitve, ki jih ponuja Google: http://www.google.com/ads/preferences

Glami (v skladu s točko a prvega. odstavka 6. člena EU GDPR; prvega odstavka 25. člena nemškega zakona o varstvu podatkov TTDSG)

Za spremljanje učinkovitosti in postavitve naših izdelkov uporabljamo storitev Glami (Inspigroup s.r.o., Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, Česka republika).

Glami s piškotki za sledenje beleži hash-ID, ki ga je ustvaril Glami in podatke naročilu (neto vrednost naročila, izdelke, številko naročila, število postavk na računu, valuto). Poleg tega beleži tudi trenutni URL, naslove strani, predhodno obiskano stran, ime izdelka, ID izdelka, prepoznavanje proizvoda, vsebino strani, skupno ceno naročila in ID naročila.

Ti piškotki, majhne besedilne datoteke, ki se shranijo na tvoji končni napravi, omogočajo podjetju Glami, da namesto tebe sledi uspešnosti oglaševalne kampanje. Glami brez izrecnega soglasja uporabnika osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam.

Podatki se obdelujejo samo znotraj Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora. Obdobje shranjevanja piškotkov je od 30 dni do enega leta.

Obdelava poteka na podlagi tvojega predhodnega izrecnega soglasja, v skladu s točko a, prvega odstavka 6. člena EU GDPR; prvega odstavka 25. člena nemškega zakona o varstvu podatkov TTDSG.

Svoje soglasje lahko prek naše pasice za soglasje z veljavnostjo za prihodnost kadar koli prekličeš (tukaj vstavite povezavo do pasice za soglasje). Prosimo upoštevaj, da je treba spremembo za nastavitev pasice za soglasje opraviti posebej za vsako končno napravo. Dodatne informacije v zvezi z zaščito podatkov pri Glami najdeš pod: https://www.glami.de/info/privacy/

Večina spletnih brskalnikov sprejema piškotke samodejno. Seveda lahko piškotke na tvoji končni napravi izklopiš, omejiš ali izbrišeš tudi ročno v nastavitvah tvojega brskalnika ali s programsko opremo.

Prosimo, upoštevaj: če piškotke izklopiš, morda ne boš mogel/a v celotnem obsegu uporabljati vseh funkcij naše spletne strani.

Vedenjsko ciljanje spletne strani Facebook (Orodje Pixel za sledenje aktivnosti obiskovalcev)

Ta spletna stran uporablja »Facebook-Pixel« podjetja Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ZDA (»Facebook«), oz. v primeru, da imate prebivališče v EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

S tem orodjem je v primeru izrecnega soglasja možno sledenje vedenja uporabnikov, po tem ko so videli ali kliknili na oglas na Facebooku. Navedeni postopek je namenjen analiziranju učinkovitosti oglasov na Facebooku za statistične in tržne raziskave in lahko prispeva k optimizaciji prihodnjih oglaševalskih ukrepov. Zbrani podatki so za nas anonimni, torej nam ne nudijo možnosti sklepanja na identiteto uporabnikov. Vendar pa Facebook podatke shrani in obdela, tako da je možna povezava z vsakokratnim uporabniškim profilom in lahko podatke uporabi za lastne oglaševalske namene v skladu s Facebookovo smernico za uporabo podatkov (https://www.facebook.com/about/privacy/) (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Facebooku in njegovim partnerjem lahko omogočiš prikaz oglasov na Facebooku in izven njega. Zato se lahko na tvojem računalniku shrani piškotek.

Spletna stran »Facebook Pixel« iz uporabe naše spletne strani poleg tega zbira tudi naslednje podatke: e-poštni naslov, spol, mesto, regija, poštna številka, država, ime in priimek, telefonska številka, datum rojstva. S tem Facebook prejme možnost, da tvoje podatke dodeli določenemu profilu na Facebooku in tam prikazuje ustrezne oglaševalske vsebine.

Pri zbiranju podatkov se v skladu s črko a 1. odstavka 6. člena GDPR opiramo na tvoje soglasje v zvezi z ustrezno obdelavo podatkov, ki ga lahko s spremembo nastavitev zasebnosti seveda tudi kadar koli prekličeš. Ob preklicu soglasja tvoji podatki v ta namen ne bodo več uporabljani in bodo izbrisani v kolikor ne obstajajo zakonsko določeni roki hrambe podatkov. Brez preklica je obdobje hrambe podatkov 180 dni. Po tem časovnem obdobju bodo podatki samodejno izbrisani.

Soglasje za uporabo orodja »Facebook-Pixel« smejo podeliti samo uporabniki, starejši od 13 let. Če si mlajši/a, te prosimo, da za dovoljenje prosiš skrbnike. S tvojim soglasjem po potrebi poteka posredovanje podatkov v tretjo državo zunaj EU/EGP, ki ima po možnosti nižjo stopnjo varstva podatkov, kot je v EU (točka a 1. stavek 1. odstavka 49. člena EU GDPR).

Za izklop uporabe piškotkov na tvojem računalniku lahko tvoj spletni brskalnik nastaviš tako, da se piškotki v bodoče ne morejo več shranjevati na tvoj računalnik oz. da se že shranjeni piškotki izbrišejo. Izklop vseh piškotkov pa lahko povzroči, da se nekatere funkcije na naših spletnih straneh ne morejo več izvajati.

Uporabo piškotkov s strani tretjih ponudnikov kot je npr. Facebook lahko izklopiš tudi na naslednji spletni strani Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/

Specifične informacije v zvezi s Facebook-Pixel in njegovim načinom delovanja, prejmeš tukaj: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Tukaj lahko prekličeš obdelavo podatkov.

Splošne informacije o načinu delovanja piškotkov

V nadaljevanju opisujemo način delovanja optimizacije strani, neodvisne od naprav. Naše spletne strani na več mestih uporabljajo tako imenovane piškotke. Uporabljamo jih zato, da uporabnikom pripravimo ponudbo, ki je prijaznejša, učinkovitejša in varnejša. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se naložijo in shranijo na tvoji končni napravi.

Z njihovo pomočjo lahko analiziramo, kako uporabniki uporabljajo naše spletne strani. Tako lahko po meri obiskovalcev ustrezno oblikujemo vsebine našega spletnega mesta. Poleg tega piškotki omogočajo merjenje učinkovitosti določenega oglasa in njegovo uvrstitev, na primer glede na teme, ki zanimajo uporabnike.

Uporabljeni piškotki imajo individualiziran uporabniški ID. Prek določenih vmesnikov lahko tako različne uporabniške ID-je pripišemo individualni stranki (npr. ob prijavi v našo spletno trgovino s pametnega telefona in z računalnika) in s tem zagotovimo od naprav neodvisno optimizacijo naše spletne strani.

Uporabljeni piškotki imajo zaradi namena uporabe dolgo življenjsko dobo in se – če ne ugovarjaš ali če piškotkov ne izbrišeš – po šestih mesecih samodejno izbrišejo.

Seveda lahko piškotke na tvoji končni napravi izklopiš, omejiš ali izbrišeš tudi ročno v nastavitvah tvojega brskalnika ali s programsko opremo.

Prosimo, upoštevaj: Če piškotke izklopiš, morda ne boš mogel/a v celotnem obsegu uporabljati vseh funkcij naše spletne strani.

Tehnologije za delovanje spletne strani in spletne trgovine (člen 6 odstavek 1 lit. f EU-DS-GVO)

Akamai

Za pospešitev naših spletnih strani uporabljamo omrežje za dostavo vsebin (CDN) podjetja Akamai Technologies Inc., 150 Broadway, Cambridge, MA 02142, ZDA, (Akamai). CDN je storitev, s katero lahko vsebino naše spletne ponudbe, predvsem velike medijske datoteke, kot so grafike ali skripte, hitreje dostavimo s pomočjo regionalno porazdeljenih strežnikov, povezanih preko interneta. Tvoji podatki se obdelujejo izključno za zgoraj navedene namene in za vzdrževanje varnosti in funkcionalnosti CDN. Akamai lahko osebne podatke iz dnevniških datotek (npr. naslove IP, podatke o lokaciji) prenese v ZDA za vsako obdelavo podatkov. Podatki o lokaciji so potrebni za pošiljanje podatkov uporabniku iz strežnika, ki je geografsko čim bližje. Za več informacij o praksah zasebnosti Akamai glej https://www.akamai.com/legal/privacy-and-policies/privacy-statement.

Akamai shranjuje podatke do 24 ur, tako da se lahko vsebina zagotovi hitreje, ko obiščeš našo spletno stran. Da bi zaščitili naš zakoniti interes za pospešitev našega spletnega mesta v skladu s členom 6 odst. 1. točka f GDPR, § 25 odst. 2 TTDSG.

Upoštevaj, da se v tem kontekstu lahko osebni podatki obdelujejo v tretji državi, ZDA. Ustrezni pogodbeni predpisi in garancije zagotavljajo skladnost z evropsko ravnjo varstva podatkov za prenos in obdelavo podatkov v tretjih državah.

Obdelava podatkov v spletnih novicah (črka a 1. odstavka 6. člena EU GDPR)

Na naši spletni strani se lahko prijaviš za prejemanje naših brezplačnih novic. Če soglašaš s prejemanjem spletnih novic s.Oliver, uporabljamo tvoj e-poštni naslov za pošiljanje (po možnosti osebnih) informacij o izdelkih, akcijah, nagradnih igrah in novostih s področja mode in oblačil ter za ankete o splošnem zadovoljstvu strank. Te podatke shranjujemo in obdelujemo za namene pošiljanja spletnih novic. Po izvedbi naročila na tej spletni strani ti omogočamo, da podaš pri neodvisnem ponudniku storitev ocenjevanja eKomi oceno izdelka in nakupa, h kateri te prav tako pozovemo po elektronski pošti.

Uporabniški profil, neodvisen od naprave, za osebno in individualno komunikacijo ter priporočila glede izdelkov

Če si poleg tega podal/a soglasje za prejemanje naših spletnih novic, prilagojenih tvojim individualnim interesom, poleg tvojega e-poštnega naslova obdelujemo zlasti tvoje ime in informacije profila za namene pošiljanja spletnih novic. S tvojim soglasjem evidentiramo tvoje uporabniško vedenje na tej spletni strani, naših mobilnih aplikacijah in v naših spletnih novicah.

Analiza uporabniškega vedenja zajema zlasti podatke o izvajanju pogodbe in ustvarjanja osebnega profila oz. uporablja obstoječe podatke, ki podjetju s.Oliver dopuščajo sklepanje o vaših interesih glede izdelkov ali akcij. Takšni podatki lahko izvirajo iz kupnih pogodb. Akcije pomenijo zlasti dogodke v naših prodajnih prostorih, pa tudi akcije s popusti. Pri podatkih, potrebnih za izvajanje pogodbe, gre za vse vrste podatkov, ki nastanejo v zvezi z nakupovanjem pri s.Oliver. K tem podatkom sodi tudi, ali si določen izdelek zamenjal/a ali vrnil/a, in ali si se zanimal/a za določen izdelek, ki ni bil dobavljiv. Sem sodijo tudi kontaktne informacije, ki si jih poslal/a podjetju s.Oliver, kot so naziv, ime in priimek (priimki), e-poštni naslov in vaš datum rojstva. Shrani se lahko tudi tvoj odziv na oglaševalske ukrepe podjetja s.Oliver (npr. na spletne novice, ki so ti bile poslane in si jih odprl/a) in tvoje vedenje ob obisku spletne strani ali aplikacije s.Oliver (npr. datum zadnjega obiska in ogledani izdelki).

Multi device user profile for personal and individual communication and product recommendations

Furthermore, if you have consented to receiving a newsletter tailored to your individual interests, then in addition to processing your e-mail address, we will also process your name and profile information for the purpose of sending the newsletter. With your consent, we will record your user behaviour on this website, our mobile fashion apps and newsletters from us.

The evaluation of user behaviour includes, in particular, contract processing data and creates personal profiles or uses existing data that can be used to draw conclusions about your interest in products or campaigns from s.Oliver. Such data may come from sales contracts. Our promotions are primarily events in our retail areas, but also include sales. Contract processing data are all types of data that arise in connection with the purchases you make at s.Oliver. If you have exchanged or returned an item, or if you were interested in an item that could not be delivered, this information is also included in the data. In addition to this, the contact information you provided to s.Oliver, such as your title, first name and surname, e-mail address and date of birth, is also included. Your response to the advertising activities from s.Oliver (e.g. the newsletters sent to and opened by you) and your visitor behaviour on the s.Oliver website or in the app (e.g. date of your last visit and products viewed) may also be stored. Please therefore also note the information contained under "Emarsys" in this regard.

Preklic

Obdelava poteka v skladu s črko a 1. odstavka 6. člena GDPR in kadar koli lahko uveljavljaš svoje pravice, ki jih imaš kot posameznik. Če imaš vprašanja, stopi z nami v stik prek privacypolicy@soliver.com. Tvoje soglasje za prejemanje spletnih novic ali izdelavo individualiziranih uporabniških profilov lahko z veljavnostjo za vnaprej kadar koli prekličeš, npr. tako, da tukaj na naši spletni strani odjaviš spletne novice. Povezavo na stran za odjavo najdeš tudi na koncu vsakih spletnih novic.

Možnosti za stik

Obrazec za stik (pravna podlaga: črka a 1. odstavka 6. člena EU GDPR)

Na naši spletni strani je na voljo kontaktni obrazec, ki ga lahko uporabiš za elektronsko vzpostavitev stika. Če nam pišeš prek kontaktnega obrazca, tvoje podatke, navedene v sklopu kontaktnega obrazca, obdelujemo za vzpostavitev stika in odgovarjanje na tvoja vprašanja in želje. Pri tem upoštevamo načelo varčnosti podatkov in preprečevanja podatkov, tako da moraš navesti samo podatke, ki jih o tebi nujno potrebujemo za vzpostavitev stika. To so tvoje ime in priimek, tvoj e-poštni naslov, izbira teme in polje za samo sporočilo. Zaradi tehničnih zahtev in za tvojo pravno varnost se obdela tudi tvoj IP naslov. Vsi ostali podatki so prostovoljni in jih lahko navedeš, če to želiš (npr. za individualni odgovor na tvoja vprašanja).

Kontaktni obrazec (pravna podlaga Člen 6 odstavek 1 lit. a EU-DS-GVO)

Na naši spletni strani je kontaktni obrazec, ki ga lahko uporabimo za elektronski stik. Če nam pišeš preko kontaktnega obrazca, bomo podatke, ki jih posreduješ v kontaktnem obrazcu, obdelali tako, da te kontaktiramo in odgovorimo na tvoja vprašanja in zahteve. Pri tem se upošteva načelo podatkovnega gospodarstva in izogibanja podatkom, saj moraš zagotoviti le podatke, ki jih moramo nujno kontaktirati s tabo. To so tvoje ime in priimek, tvoj e-poštni naslov, izbira teme in samo polje sporočila. Poleg tega bo tvoj IP naslov obdelan zaradi tehnične nujnosti in pravnega varstva. Vsi drugi podatki so prostovoljna polja in se lahko zagotovijo po želji (npr. za bolj individualen odgovor na tvoja vprašanja).

Družbeni mediji

Prisotni smo v »družbenih medijih«. Če imamo nadzor nad obdelavo tvojih podatkov, zagotavljamo upoštevanje veljavnih določil o varstvu podatkov.

V nadaljevanju si v zvezi z našo prisotnostjo oglej najpomembnejše informacije v zvezi z zakonodajo o varstvu podatkov.

Ime in naslov osebe, odgovorne za obratovanje

Za prisotnost podjetja v smislu EU GDPR kot tudi drugih določil, ki se tičejo varstva podatkov, so poleg podjetja s.Oliver Sales GmbH & Co. KG odgovorni:

 • Facebook
  (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska)
 • Instagram
  (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska)
 • Youtube
  (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska)

Te platforme in njihove funkcije pa uporabljaš na lastno odgovornost. Slednje velja še posebej za uporabo interaktivnih funkcij (npr. komentiranja, deljenja, ocenjevanja).

Prosimo, upoštevaj, da po potrebi poteka posredovanje podatkov v tretjo državo zunaj EU/EGP, ki ima po možnosti nižjo stopnjo varstva podatkov, kot je v EU (točka a 1. stavek 1. odstavka 49. člena EU GDPR).

Namen in pravna podlaga

Sami vzdržujemo strani oboževalcev, da lahko komuniciramo z obiskovalci teh strani in jih na ta način seznanjamo o naših ponudbah.

Poleg tega podatke zbiramo v statistične namene. To nam pomaga pri nadaljnjem razvoju in optimizaciji vsebin, s katerimi naredimo našo ponudbo še privlačnejšo. Za to potrebne podatke (npr. skupno število ogledov strani, aktivnosti na spletni strani in datoteke, ki jih dajo na razpolago obiskovalci, interakcije) pripravijo in dajo na razpolago družbena omrežja. Na kreiranje in prikaz teh strani nimamo nobenega vpliva.

Poleg tega ponudniki družbenih medijev, a tudi podjetje s.Oliver Sales GmbH & Co. KG, tvoje osebne podatke obdelujejo v namene tržnih raziskav, komunikacije in namene oglaševanja. Tako je omogočeno, da npr. na osnovi tvojega uporabniškega vedenja in posledično tvojih zanimanj ustvarimo uporabniške profile. Med drugim se lahko tako znotraj in zunaj platforme objavljajo oglasi, ki domnevno ustrezajo tvojim interesom. Načeloma se v te namene na tvoj računalnik shranijo piškotki. Ne glede na to, se lahko v tvojem uporabniškem profilu zbirajo in shranjujejo tudi podatki, ki niso bili neposredno zbrani in shranjeni na tvoji končni napravi. Shranjevanje in analiza sta lahko tudi neodvisni od naprav, to velja še posebej, a ne izključno, če si pri zadevni platformi registriran/a in prijavljen/a.

Poleg tega ne zbiramo in obdelujemo osebnih podatkov.

Podjetje s.Oliver Sales GmbH & Co. KG osebne podatke obdeluje na podlagi svojega zakonitega interesa po učinkovitem informiranju in komunikaciji v skladu s črko f 1. odstavka 6. člena EU GDPR.

Če te prosimo za soglasje za obdelavo podatkov, t.j. se s potrditvijo gumba ali podobnega (Opt-In) z obdelavo strinjaš, za pravno podlago obdelave podatkov velja črka a 1. stavka 1. odstavka 6. in 7. člena EU GDPR.

Tvoje pravice/možnosti ugovora

Če si član družbenega omrežja in ne želiš, da omrežje z našo prisotnostjo o tebi zbira podatke ter se s tvojimi shranjenimi podatki o članstvu poveže z zadevnim omrežjem, se moraš

 • pred obiskom naše strani oboževalcev odjaviti iz zadevnega omrežja,
 • izbrisati piškotke, shranjene v napravi in
 • zapreti ter ponovno odpreti brskalnik.

Po ponovni prijavi si za omrežje ponovno prepoznaven/a kot določen/-a uporabnik/-ca.

Za nadroben prikaz zadevne obdelave in možnostih ugovora (Opt-Out) te usmerjamo na podatke na spodnjih povezavah:

Facebook

Izjava o varstvu podatkov: https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt-Out: https://www.facebook.com/about/privacy/ and http://www.youronlinechoices.com

Instagram

Izjava o varstvu podatkov: https://help.instagram.com/519522125107875
Opt-Out: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp and http://www.youronlinechoices.com

Youtube

Izjava o varstvu podatkov: https://policies.google.com/privacy
Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de and http://www.youronlinechoices.com

Pintererst

Izjava o varstvu podatkov: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
Opt-Out: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

Ker do tvojih osebnih podatkov nimamo popolnega dostopa, svetujemo, da se pri uveljavljanju obrneš neposredno na ponudnike na družbenih omrežjih, saj imajo ti dostop do osebnih podatkov svojih uporabnikov in lahko sprejmejo ustrezne ukrepe ter posredujejo informacije.

Napotki v zvezi z avtorskimi in umetniškimi pravicami

Če želiš na spletnem mestu, na katerem smo prisotni, objaviti fotografije, besedila, načrte, videoposnetke, glasbo ipd., moraš vedeti, da s tem po vsej verjetnosti omrežju odstopiš vse uporabniške pravice, kar ima lahko za tebe ne nazadnje pravne posledice, če nisi sam/a avtor oz. lastnik pravic.

Nakupovanje v spletni trgovini (črka b 1. odstavka 6. člena EU GDPR)

Izvedba naročila kot gost:

Če se v naši spletni trgovini odločiš za naročilo kot gost, se v naši trgovini ne ustvari račun kupca. Pri ponovnem naročilu moraš podatke za izvedbo naročila ponovno vnesti.

Nadalje veljajo postopki obdelave podatkov, ki so opisani v rubriki »Ukrepi sledenja in uporabe piškotkov«. Seveda so ti voljo opisane možnosti za vzpostavitev stika in uveljavljanje pravic, ki jih imaš kot posameznik.

Plačilni sistemi/preverjanje bonitete/preprečevanje goljufij (črka b in f 1. odstavka 6. člena EU GDPR)

V naši spletni trgovini lahko izbiraš med različnimi načini plačila. Zato pridobivamo vsakokratne, za plačilo relevantne podatke, da lahko opravimo tvoje naročilo in plačilo. Zaradi tehničnih zahtev in zaradi tvoje pravne varnosti se obdela tudi tvoj IP naslov.

Določene osebne podatke, glej obvezne podatke, potrebujemo za izpolnitev pogodbe. Brez teh podatkov bomo morali sklenitev pogodbe žal zavrniti, ker je v tem primeru ne moremo izpolniti. Podatke za izvedbo plačila ustrezno posredujemo našim ponudnikom plačilnih storitev.

Plačilni sistemi, ki jih uporabljamo, uporabljajo šifriranje SSL za zaščiten prenos vaših podatkov.

Možnosti plačila, ki so ti na voljo, so odvisne od rezultata naše preveritve bonitete.

Opozorilo v zvezi s plačilom s kreditno kartico: Kot je to običajno pri plačilih s kreditno kartico, podatke kreditne kartice preveri podjetje Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Echborn in izvede avtorizacijo.

Opozorilo v zvezi s Paypalom: Paypal je podjetje PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. Če posameznik med postopkom naročila v naši spletni trgovini kot možnost plačila izbere »PayPal«, se posameznikovi podatki avtomatizirano posredujejo podjetju PayPal. Z izbiro te možnosti plačila posameznik soglaša s posredovanjem osebnih podatkov, potrebnih za izvedbo plačila. Pri osebnih podatkih, posredovanih podjetju PayPal, gre praviloma za ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, IP naslov, številko telefona, številko mobilnega telefona ali druge podatke, ki so potrebni za izvedbo plačila. Za izvajanje kupne pogodbe so potrebni tudi takšni osebni podatki, ki so povezani z vsakokratnim naročilom. Podrobnosti o varstvu podatkov pri Paypalu si lahko ogledaš tukaj. Prosimo, upoštevajte, da po potrebi poteka posredovanje podatkov v tretjo državo zunaj EU/EGP, ki ima po možnosti nižjo stopnjo varstva podatkov, kot je v EU (točka a 1. stavek 1. odstavka 49. člena EU GDPR).

Opomba o avansu: V primeru predplačila boš vnaprej prejel/a račun. Takoj, ko boš nakazal/a na navedeni bančni račun, bomo naročene izdelke dostavili.

Obdelava podatkov v sistemu upravljanja naročil

Da bi zagotovili, da boš vse izdelke, ki jih želiš, prejel/a čim prej in v čim manj posameznih dostavah, kot je potrebno, naš sistem za upravljanje naročil samodejno dodeli tvoje naročilo. Ta dodelitev temelji na različnih vidikih, kot sta razpoložljivost in učinkovitost izdelka. To zahteva, da se tvoje naročilo prenese v sistem za upravljanje naročil, ki ga zagotavlja OneStock SAS (8 Rue des Trente-Six Ponts, 31400 Toulouse, Francija), ki ga upravlja s.Oliver in ima lokacijo strežnika v Nemčiji in Franciji. s.Oliver hrani in obdeluje tvoje podatke v sistemu za upravljanje naročil v skladu z GDPR za namene učinkovite distribucije in obdelave vseh naročil.

Obdelava podatkov s strani ponudnikov storitev pošiljanja

Kar zadeva obdelavo pošiljk, delamo skupaj s ponudniki logističnih storitev/prevoznimi podjetji in/ali ladijskimi partnerji: Za dostavo naročenega blaga ali za namene pošiljanja podatkov se lahko posredujejo naslednji podatki: ime, priimek, poštni naslov in, če je ustrezno, podatki o pošiljanju. e-poštni naslov in, če je ustrezno, e-poštni naslov. telefonske številke. Pravna podlaga za obdelavo je art. 6 (1) (b) GDPR.

Uporaba storitev v zvezi z lokacijo

Na naši spletni strani ti ponujamo razne storitve, ki ti med drugim omogočajo še boljšo razpoložljivost izdelkov in poenostavljeno dostavo paketov. V zvezi s temi storitvami pridobimo tvojo lokacijo, da na primer določimo najbližjo trgovino s.Oliver.

Določanje najbližje trgovine s.Oliver

Na naši spletni strani ti ponujamo iskalnik trgovin s.Oliver. Z iskalnikom trgovin se ti z navedbo tvoje trenutne lokacije ali uporabo lociranja na Google Maps (glejte uporabo Google Maps) prikažejo najbližje trgovine s.Oliver oz. najbližje partnerske trgovine. Z iskalnikom trgovin s.Oliver lahko poleg tega z različnimi možnostmi filtriranja, kot so kolekcije za ženske ali moške, posebne znamke s.Oliver ali servisne storitve, poiščeš natanko tisto prodajno površino s.Oliver, ki je za tebe najprimernejša.

Pri tem se ravnamo po našem zakonitem interesu po črki f 1. odstavka 6. člena EU GDPR. Kadar koli lahko uveljavljaš pravice, ki jih imaš kot posameznik. Če imaš vprašanja o postopku ali želiš z nami govoriti zaradi rezultatov, stopi z nami v stik prek naslova privacypolicy@soliver.com.

Zaščita spletne trgovine pred napadi (Cloud Flare)

Ta stran zaradi varnosti in zaščite prenosa zaupnih vsebin, kot na primer poizvedb, ki jih pošlješ nam kot upravljavcu strani, uporablja šifriranje SSL. Šifrirano povezavo prepoznate po tem, da se v naslovni vrstici brskalnika »http://« spremeni v »https://« in po simbolu ključavnice v vaši vrstici brskalnika. Ko je vklopljeno šifriranje SSL, podatkov, ki nam jih posreduješ, ne morejo hkrati brati tretje osebe. Da ti lahko na naši spletni strani ponudimo varen prenos podatkov s šifriranjem SSL, za zaščito pred napadi in za optimizacijo časov nalaganja uporabljamo storitev ponudnika Cloudflare, Inc. 101 Townsend St San Francisco, CA 94107.

Prosimo, upoštevaj, da po potrebi poteka posredovanje podatkov v tretjo državo zunaj EU/EGP, ki ima po možnosti nižjo stopnjo varstva podatkov, kot je v EU (točka a 1. stavek 1. odstavka 49. člena EU GDPR). Cloudflare pridobiva statistične podatke o obisku te spletne strani. K podatkom o dostopu sodijo: ime priklicane spletne strani, datoteka, datum in čas priklica, količina prenesenih podatkov, sporočilo o uspešnem priklicu, tip brskalnika in njegova različica, operacijski sistem uporabnika, predhodno obiskana stran (referrer URL), IP naslov in internetni ponudnik, prek katerega poteka poizvedba. Cloudflare uporablja podatke protokola za statistične analize za namen upravljanja, varnost in optimizacijo ponudbe. Prosimo, da v zvezi s tem prebereš tudi določila o varstvu podatkov, ki jih je objavilo podjetje Cloudflare in so na voljo tukaj https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Pri tem se ravnamo po našem zakonitem interesu po črki f 1. odstavka 6. člena EU GDPR. Kadar koli lahko uveljavljate pravice, ki jih imate kot posameznik. Če imate vprašanja, stopite z nami v stik prek privacypolicy@soliver.com.

As at 19/10/2023