Program za planet

Varstvo podnebja in okolja

Naša odgovornost do narave in okolja

Globalno segrevanje, izguba biotske raznovrstnosti in pomanjkanje vode kažejo, da moramo prevzeti večjo odgovornost do narave in okolja. Tudi tekstilna industrija je vključena v številne od teh negativnih vplivov na okolje in se zato sooča s spremembami.
Te spremembe dejavno oblikujemo in se spopadamo z izzivi. Z ukrepi za varstvo podnebja, ravnanje s kemikalijami in dobrobit živali zmanjšujemo negativne vplive na okolje in varčujemo z viri.

Varstvo podnebja

Tekstilna industrija je odgovorna za skoraj 10 % svetovnih emisij CO2, kar je več kot mednarodno letalstvo in pomorski promet skupaj (vir: EU). Da bi prispevali k zmanjšanju emisij CO2, trenutno izračunavamo svoj ogljični odtis, da bi skupaj z organizacijo Science Based Target Initiative (SBTi) opredelili znanstveno utemeljene načrte za zmanjšanje toplogrednih plinov.

Ravnanje z vodo in kemikalijami

Tekstilna industrija je odgovorna za približno 20 % svetovnega onesnaženja vode (vir: EU). Da bi to spremenili, skupaj z organizacijo ZDHC izvajamo digitalni sistem upravljanja kemikalij. Z njim nadzorujemo, katere kemikalije se uporabljajo v proizvodnji. Za spremljanje skladnosti s temi standardi uporabljamo teste odpadne vode. Uporabljamo tudi inovativne postopke, s katerimi zmanjšujemo svoj vpliv na okolje.

Načrtovani cilji

Moramo in želimo si zastaviti konkretne cilje za zmanjšanje emisij. Intenzivno si prizadevamo za to, saj ura teče. Poleg tega se vse bolj osredotočamo na okolju prijazne metode dodelave.

Družbena odgovornost

Materiali

Izbrani izdelki

Trajnost

Vprašanja in predlogi

Se vam zdijo druge teme in ukrepi veliko pomembnejši in imate vprašanja ali predloge o naših trajnostnih konceptih? Pogovorimo se o tem!
Zavedamo se, da nas čaka še dolga pot - veliko je treba postoriti. Zanima nas vaše iskreno mnenje. Pišite nam na team.sustainability@de.soliver.com.