Program za ljudi

Družbena odgovornost

Odgovornost do soljudi

V proizvodnjo naših izdelkov so vključeni ljudje po vsem svetu. To za nas predstavlja veliko odgovornost, katere se zavedamo. Zato je pomembno, da smo naklonjeni človekovim pravicam in izboljševanju delovnih pogojev na svetovni ravni. Na ta način prispevamo k bolj trajnostni tekstilni industriji.

Leta 2022 smo se pridružili Fair Wear Foundation, vodilni evropski organizaciji za izboljšanje delovnih pogojev v tekstilnih tovarnah in dobavnih verigah. Skupaj z drugimi nevladnimi organizacijami, sindikati in blagovnimi znamkami se Fair Wear zavzema za najvišje delovne standarde v tekstilni industriji. Leta 2023 je s.Oliver prejel oceno »dobro« v našem prvem preverjanju uspešnosti blagovne znamke s strani Fair Wear.

Transparentnost

Da bi se odgovorno odločili za nakup, morate vedeti, kje in pod kakšnimi pogoji so naši izdelki izdelani. Od leta 2020 objavljamo dobavitelje, s katerimi sodelujemo. V prihodnosti želimo iti še dlje in dobavne verige za vse naše izdelke integrirati neposredno v spletno trgovino. Od leta 2023 sodelujemo z nemškim tehnološkim podjetjem Retraced.

Izboljšanje delovnih pogojev

Naš sistem za obvladovanje tveganj nam omogoča zgodnje prepoznavanje in odpravljanje tveganj v dobavni verigi. Naše ekipe redno pregledujejo proizvodne obrate in skupaj z organizacijo Fair Wear izvajamo usposabljanja o delovnih standardih. Prek sistema poročanja organizacije Fair Wear se lahko delavci in sindikati obrnejo na nas s pritožbami in informacijami.

Načrtovani cilji

Skupaj s fundacijo Fair Wear Foundation si prizadevamo prilagoditi poslovne procese tako, da ne bodo negativno vplivali na naše dobavitelje (npr. tako, da v zadnjem trenutku ne spreminjamo zasnove izdelkov). Načrtujemo tudi pilotni projekt o plačah, ki omogočajo preživetje.

Nakupuj trajnostne izdelke

Varovanje okolja

Krožnost in nega

Materiali

Trajnost

Fragen oder Input?

Du findest andere Themen und Maßnahmen viel wichtiger und hast Fragen oder Anregungen zu unseren Nachhaltigkeitskonzepten? Lass uns darüber sprechen!
Wir wissen, dass wir noch einen weiten Weg zu gehen haben - Es gibt viel zu tun. Deine ehrliche Meinung dazu interessiert uns. Melde dich bei uns unter team.sustainability@de.soliver.com.